niedziela , 23 czerwca 2024

Konkurs liturgiczny

W ramach duchowej pielgrzymki służby liturgicznej do Paradyża, zachęcam ministrantów i lektorów do wzięcia udziału w konkursie liturgicznym. Poniżej kilka informacji organizacyjnych i pytania konkursowe. Ważne informacje znajdziecie także w zapowiedzi filmowej.

  1. Konkurs liturgiczny jest organizowany dla ministrantów i lektorów Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej ze szkół podstawowych i średnich.
  2. Odpowiedzi na pytania należy przesłać do piątku 8.05.2020r. do godz. 18.00 na adres e-mail: centrumddm@gmail.com
  3. W treści maila należy podać swoje imię i nazwisko, parafię, w której pełni się posługę ministranta oraz imię i nazwisko księdza – opiekuna.
  4. W sobotę 9.05.2020r. o godz. 12.00 rozlosowane zostaną nagrody spośród tych, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi. Transmisja losowania odbędzie się na facebooku Centrum DDM
PYTANIA KONKURSOWE:
1. W jaki sposób diakon zakłada stułę?
a) Zakłada wkoło pasa, zawiązując po prawej stronie
b) Zakłada na szyje, krzyżuje na piersi i wiąże za plecami
c) Na lewie ramie ukośnie przez pierś i wiąże na biodrze
d) Na prawe ramię ukośnie przez pierś i wiąże na biodrze
2. Do jakich dni w roku liturgicznym odnoszą się następujące określenia:
a) Gaudete
b) Laetare
3. Najświętszy Sakrament, Ewangeliarz i Paschał okadza się:
a) 1 rzutem
b) 2 rzutami
c) 3 rzutami
d) 4 rzutami
4. Czy ołtarz może być nakryty obrusem koloru innego niż biały?
a) Nie może
b) Tak, mogą to być kolory: ………………………………………………………………………. (wymień te kolory)
5. Wymień intencje, które wg OWMR muszą być zawarte w Modlitwie Powszechnej.
6. Co to jest symbol wiary?
a) Modlitwa własna kapłana
b) Śpiew na wejście
c) Credo
d) Przeistoczenie
7. Ile jest form aktu pokuty
a) Jedna
b) Dwie
c) Trzy
d) Cztery
8. Jakie musi być wino do sprawowania Eucharystii?
…………………………………………………………….
9. Co symbolizuje wpuszczenie cząstki Hostii do kielicha z Krwią Chrystusa podczas Eucharystii?
a) Zjednoczenie Ciała i Krwi Pańskiej w dziele zbawienia
b) Śmierć Jezusa na krzyżu
c) Zwiastowanie NMP
d) Wcielenie Chrystusa
10. Liturgia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego
a) PRAWDA
b) FAŁSZ
11. Jaka jest poprawna odpowiedź na słowa podczas znaku pokoju: „ Pokój z Tobą” lub „Pokój Pański niech zawsze będzie z Tobą” ?
a) Amen
b) I z Duchem Twoim
c) Nawzajem
d) Nic się nie odpowiada
ks. Łukasz Malec
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content