Kurs dla fotografów i operatorów kamer

Wymagany prawem liturgicznym kurs dla fotografów i operatorów kamer odbędzie się 30 marca 2019 r. w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze, ul. Bułgarska 30. Forma kursu: jednodniowy, od godziny 09.00 do 16.00.

Uczestnik kursu otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację, ozdobny certyfikat ukończenia kursu. Każdy uczestnik kursu proszony jest o przesłanie mailem (na adres sekretariat@ift.zgora.pl) zdjęcia do legitymacji w wersji elektronicznej (rozdzielczość min. 600 dpi). W dniu kursu uczestnicy otrzymują jedynie zaświadczenie o jego ukończeniu. Osoby, które w dniu kursu chciałyby otrzymać także legitymację i ozdobny certyfikat, proszone są o przesłanie do sekretariatu zdjęcia elektronicznego w terminie do 20 marca br.; uczestnicy, którzy prześlą zdjęcie po tym terminie, otrzymają legitymację w późniejszym czasie. Koszt kursu: 200,00 zł – płatne w dniu kursu w sekretariacie IFT.

Ks. Andrzej Draguła

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content