Marsz dla Życia i Rodziny w Gorzowie Wlkp.

Z inicjatywy rodziców i dziadków ulicami Gorzowa Wlkp. przeszedł 9 czerwca I Marsz dla Życia i Rodziny, w którym wzięło udział ok. 3 tys. osób.

Kolorowy korowód przeszedł od kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego na pl. św. Jana Pawła II.

– Bierzemy udział w marszu, ponieważ kochamy Jezusa i kochamy życie. Czujemy, że musimy w nim uczestniczyć. To wszystko, co ostatnio dzieje się w Polsce, to ewidentna walka dobra ze złem i wydaje się nam, że trzeba się opowiedzieć po dobrej stronie – powiedziała Małgorzata Korbanek, uczestnicząca w marszu z mężem Piotrem i córką Amelką.

Organizatorzy i uczestnicy marszu wystosowali apel do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym napisali: „My, rodziny, rodzice, małżeństwa, dziadkowie, jako przedstawiciele społeczeństwa z Zachodniej Polski, zgromadziliśmy się na I Marszu dla Życia  i Rodziny dnia 9 czerwca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., aby publicznie wyrazić troskę o każde ludzkie życie oraz o umocnienie polskich rodzin. Doceniamy dotychczasowe działania Rządu Polski w zakresie pomocy naszym rodzinom, w szczególności dzieciom. W obliczu narastających zagrożeń moralnych chcemy ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chcemy ochrony dzieci, rodzin i małżeństw przed krzywdami, które prowadzą do nieszczęść.

Dlatego domagamy się od Polskiego Rządu:

upowszechnienia i promocji prawdy o małżeństwie i rodzinie, jako wspólnocie życia i miłości, które chronią przed złem;

ochrony przed niszczeniem instytucji małżeństwa, rodziny i jej wychowawczej roli pod pretekstem kłamliwego twierdzenia, że są one źródłem przemocy;

zakazu na podstępne wprowadzenie szkodliwej ideologii gender i ideologii lesbijsko-gejowskiej, które wciągają nasze dzieci w szkodliwe czyny seksualne;

surowych i nieuchronnych działań przeciw pedofilii i podania prawdy o obecności tej patologii we wszystkich grupach społecznych i zawodowych. Żądamy ujawnienia związku pedofilii z pornografią i homoseksualizmem;

prawnego zakazu zabijania dzieci nienarodzonych, także tych z podejrzeniem i obciążeniem wadami genetycznymi lub nieuleczalną chorobą;

prawnego zabezpieczenia pierwszeństwa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich systemem wartości;

ustawowej ochrony rodziny, dzieci i młodzieży przed pijaństwem, narkomanią i innymi uzależnieniami powodującymi destrukcję jednostki i rodziny;

ustawowego ograniczenia dostępu przed wszechobecną erotyką i pornografią, we wszystkich środkach masowego przekazu;

uznania prawa seniorów, naszych babć i dziadków do obrony swoich rodzin przed zagrożeniami deprawacji oraz społecznej gwarancji należnego im szacunku.

Polska w oparciu o swoją Konstytucję i ponadtysiącletnią chrześcijańską tradycję powinna wypracować Konwencję Praw Rodziny, która pozwoli skutecznie ochronić życie i rodzinę oraz będzie dobrym przykładem dla innych narodów.

Podpisali uczestnicy I Marszu dla Życia i Rodziny w Gorzowie Wlkp.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content