Msza Krzyżma

Bp Tadeusz Lityński przewodniczył w wielkoczwartkowy poranek, 18 kwietnia, w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski Mszy Krzyżma.

Wielkoczwartkowa modlitwa prezbiterów z ordynariuszem była wyrazem jedności duchowieństwa diecezjalnego zgromadzonego przy biskupie oraz okazją odnowienia zobowiązań przyjętych podczas święceń kapłańskich.

– Wzywajmy Ducha Świętego, aby rozpalił w nas na nowo charyzmat Boży, otrzymany przez włożenie rąk biskupa. Parafie, wspólnoty modlitewne mają się stać przestrzenią wzywania Ducha Świętego, aby w Jego mocy wychodzić do przeznaczonych przez Boga i mających od nas usłyszeć Dobrą Nowinę, choćby byli na peryferiach Kościoła. Parafialne duszpasterstwo wymaga przepracowania i korekty, co wyraźnie zostało podkreślone w postulatach synodalnych. W takich przypadkach nie możemy nie głosić Jezusa, mamy mieć poczucie posłannictwa do wszystkich i w każdych okolicznościach – zachęcał ordynariusz. Biskup zwrócił uwagę, że obecnie coraz wyraźniej doświadczamy ważności przykładu życia pasterza, troszczącego się o wiernych, szukającego zagubionych i marnotrawnych, wspierającego ubogich i chorych. Okazuje się, że świadectwo życia jest coraz bardziej doniosłym i przekonującym sposobem głoszenia Ewangelii oraz przygotowaniem do skutecznej ewangelizacji.

Zgodnie z tradycją Wielkiego Czwartku, podczas Eucharystii bp Tadeusz Lityński uhonorował zasłużonych duchownych. Do grona kanoników honorowych gorzowskiej kapituły katedralnej został włączony: ks. Uwe Aschenbrener z parafii pw. Trójcy Świętej w Guben. Niemiecki duchowny był przez lata zaangażowany we współpracę duszpasterską na pograniczu polsko – niemieckim.

Kanonikiem gremialnym gorzowskiej kapituły katedralnej został mianowany ks. Wojciech Skóra, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą, natomiast kanonikiem gremialnym zielonogórskiej kapituły kolegiackiej pw. św. Jadwigi ustanowiono ks. Andrzeja Oczachowskiego, proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

Kanonikami honorowymi gorzowskiej kapituły zostali: ks. Jerzy Kordiak, proboszcz parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku, ks. Stanisław Wencel, proboszcz parafii NSPJ w Rzepinie.

Kanonikami honorowymi zielonogórskiej kapituły zostali: ks. Jerzy Gałązka, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przyborowie, ks. Tadeusz Masłowski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach.

Wyróżnienie kanonika rokiety i mantoletu otrzymali: ks. Stanisław Dochniak, pw. NSNMP w Pyrzanach; ks. Andrzej Drutel, proboszcz parafii pw. NSPJ w Nietkowicach; ks. Mariusz Dudka, proboszcz parafii pw. NNMP w Zielonej Górze; ks. Radosław Gabrysz, ekonom Z-G WSD w Paradyżu; ks. Piotr Kamiński, diecezjalny konserwator zabytków; ks. Marcin Kliszcz, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu; ks. Stefan Kotula, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Krzepielowie; ks. Marek Kowal, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie; ks. Remigiusz Król, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Mycielinie; ks. Dariusz Ludwikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława we Wschowie; ks. Sławomir Przychodny, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie; ks. Sławomir Strzyżykowski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy; ks. Rafał Tur, dyrektor diecezjalnej księgarni i hurtowni św. Antoniego w Zielonej Górze i ks. Władysław Urbanik, diecezjalny kustosz peregrynacji obrazu św. Józefa.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content