Msza na inaugurację roku akademickiego w paradyskim seminarium

– Formacja seminaryjna ma kształtować dobrego człowieka, dobrego chrześcijanina i dobrego kapłana misjonarza – przypomniał bp Tadeusz Lityński podczas Mszy św. na inaugurację nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński. – Przed alumnami miesiące wysiłku intelektualnego, ale także wysiłku duchowego, aby kształtować w sobie postawę ucznia Jezusa i podjąć trud naśladowania Jezusa w codzienności dzisiaj, ale także tak się przygotować, aby uczniem Jezusa wyjść po latach formacji seminaryjnej. O tym, że to jest możliwe, świadczą rzesze kapłanów naszej diecezji, ale także diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej oraz innych diecezji, zakonów i misjonarze pracujący na różnych kontynentach, którzy swoją formację realizowali w naszym seminarium, którego historia liczy ponad 70 lat – mówił na początku homilii bp Lityński.

– Formacja seminaryjna ma kształtować dobrego człowieka, dobrego chrześcijanina i dobrego kapłana misjonarza. Oto tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego przebiega w nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, którym październik został ogłoszony z woli papieża Franciszka. Jako ochrzczeni jesteśmy posłani do głoszenia Ewangelii, to posłanie wyraża się też mocnym radykalizmem oddania swojego życia dziełu misyjnemu Kościoła – kontynuował.

Dalsza uroczystość odbyła się w Auli św. Józefa. Tam było przemówienie inauguracyjne rektora, immatrykulację alumnów pierwszego roku, wykład „Trzy etapy w życiu misjonarza – trzy etapy w życiu ucznia Chrystusa” – o. dr hab. Pawła Zająca oraz alokucję bp. Tadeusza Lityńskiego.

Naukę i formację w paradyskim seminarium w tym roku rozpoczęło 21 kleryków, w tym dwóch na pierwszym roku.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content