Obchody dziewięćsetnej rocznicy ustanowienia biskupstwa lubuskiego

W sobotę 11 maja br. w Ośnie Lubuskim odbędą się uroczyste obchody z okazji dziewięćsetlecia ustanowienia biskupstwa lubuskiego. Przygotowania do tej ważnej rocznicy zainaugurowano już 25 lipca ubiegłego roku podczas odpustu parafialnego w Ośnie Lubuskim. Jesienią odbyła się okolicznościowa sesja naukowa w Sali Rajców ratusza w Ośnie Lubuskim. Komitet organizacyjny przygotował również inne inicjatywy o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz religijnym i kulturalnym. Kulminacją obchodów będzie liturgia sprawowana w najbliższą sobotę pod przewodnictwem prymasa Polski. Ponadto w programie uroczystości przewidziano wykład historyczny, koncerty i jarmark lubuski.
Szczegółowy program wydarzenia:
W kościele pw. św. Jakuba Ap.
9.30 – wykład historyczny „900.rocznica powstania biskupstwa lubuskiego” – dr Marek Golemski;
10.00 – koncert okolicznościowy „Monodia Caelestis” pod kierownictwem prof. Susi Ferfoglia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie);
11.00 – msza św. z udziałem biskupów sąsiednich diecezji pod przewodnictwem abp Wojciecha Polaka, prymasa Polski;
Na placu miejskim „przy fontannie”
12.30 – jarmark lubuski – moderowany przez zespół „Viatores” i Chorągiew Ziemi Międzyrzeckiej (rozpocznie go wystrzał armatni i podniesieniem barw narodowych oraz odśpiewanie hymnu państwowego i „Bogurodzicy”, w ramach jarmarku będą się prezentować lokalne grupy i zespoły muzyczno-wokalne, przewidziano również pokazy sokolnictwa, warsztaty rzemiosł średniowiecznych i degustację „średniowiecznego” jadła, pokaz kowalstwa, pokazy walk rycerskich w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, poza tym zamki dmuchane dla dzieci, tor gokartowy, mobilne punkty żywnościowe, smażalnia i inne atrakcje).
Na rynku miejskim
19.00 – koncert zespołu „Siewcy Lednicy”
Podsumowaniem jubileuszowego świętowania będzie koncert w ramach festiwalu „Convallaria 2024” z premierowym wykonaniem „Missa super terminos” w niedzielę 12 maja o godz. 19.00 w kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

Diecezja lubuska została utworzona za panowania Bolesława Krzywoustego w latach 1124/1125 w ramach metropolii gnieźnieńskiej. Obejmowała ziemie leżące w widłach rzek Odry i Warty oraz tereny na lewym brzegu Odry, po Sprewę. Siedzibą diecezji był najpierw Lubusz, później przez pewien czas Górzyca, leżąca po wschodniej stronie Odry, następnie ponownie Lubusz, a w końcu – po tym jak w 1373 r., podczas wojny o panowanie nad Brandenburgią, wojska cesarskie Karola Luksemburskiego spaliły katedrę w Lubuszu – Fürstenwalde nad Sprewą. W 1424 r. na skutek zabiegów margrabiów brandenburskich diecezja została podporządkowana arcybiskupowi w Magdeburgu. W 1555 r. zmarł ostatni katolicki biskup lubuski Jan VII Horneburg i rozpoczęła się reformacja na terenie diecezji. Ostatnie katolickie nabożeństwo odprawiono w 1565 r. Diecezja lubuska przestała istnieć w 1598 r.

Przygotowaniem obchodów jubileuszowych zajmuje się komitet organizacyjny ustanowiony w czerwcu ubiegłego roku przez bp. Tadeusza Lityńskiego. Na czele tego gremium stoi proboszcz parafii w Ośnie Lubuskim, ks. kan. Piotr Grabowski.

Więcej o diecezji lubuskiej i wydarzeniach jubileuszowych na stronie internetowej www.diecezjalubuska.pl

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content