Pielgrzymka Chorych, Niepełnosprawnych i Służby Zdrowia do Rokitna

Do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 12 czerwca przyjechali chorzy, niepełnosprawni oraz pracownicy służby zdrowia.

Motywem przewodnim 37. Diecezjalnej Pielgrzymki Chorych i Służby Zdrowia do Rokitna były słowa św. Jana Bosko: „My nie możemy błądzić, bo to Maryja nas prowadzi. To Maryja towarzyszy nam widzialnymi znakami dobroci i opieki. Każdy człowiek winien być pewny, że Matka Boża nam towarzyszy i pragnie, abyśmy w niej pokładali nadzieję”.

– Do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej przybyła „szczególna cząstka Kościoła”, aby wraz z kapłanami, opiekunami domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i pracownikami służby zdrowia wypowiedzieć wszelkie swoje pragnienia, ucząc się od Maryi postawy zawierzenia Bogu, wypraszając wewnętrzny pokój wobec doświadczanego cierpienia i codziennych spraw – wyjaśnia ks. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Wojciech Bartoszek z Katowic, który jest krajowym duszpasterzem Apostolstwa Chorych. Kapłan podzielił się swoim życiowym doświadczeniem, a także prosił i zachęcał pielgrzymów do odwagi w ofiarowywaniu swojego cierpienia.

– Po wspólnej modlitwie ponad 500 pielgrzymów uczestniczyło w programie integracyjno-artystycznym w którym nie zabrakło wspólnych śpiewów, tańców, zabaw prowadzonych przez Wodzireja Lednica2000 przy akompaniamencie orkiestry dętej z Nowej Soli – relacjonuje ks. Duszczak.

Każdy z pielgrzymów otrzymał różaniec.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content