Poświęcenie kościoła w Połupinie

W tym kościele, domu Bożym będzie rozlegać się wołanie – nie bądźcie smutni, nie płaczcie! – mówił bp Tadeusz Lityński.

Wspólnota parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Połupinie uczestniczyła 18 sierpnia w wyjątkowym wydarzeniu, konsekracji świątyni. W 1989 r. wysiłkiem i ofiarnością wielu parafian rozpoczęto budowę kościoła, miejsca szczególnej obecności Boga, pośród wiernych. 25 lat temu powstał samodzielny wikariat, przemianowany w styczniu 1995 r. na parafię.

Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bp. Tadeusza Lityńskiego była podziękowaniem dla dobrodziejów i budowniczych kościoła, a dla zmarłych prośbą o nagrodę życia w niebiańskiej świątyni, wspólnie ze świętymi błogosławionymi. Pomysłodawcą budowy kościoła był śp. ks. Stanisław Garncarz, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim, do której należała obecna parafia w Połupinie. Symboliczne pierwsze wbicie łopaty na placu budowy nowego kościoła odbyło się 30 lat temu. – Budowie od samego początku towarzyszyła modlitwa, ponieważ, gdy rosły mury, wierni na placu budowy ustawili wiatę, pod która sprawowano codzienną i świąteczną Mszę św. Pod wiatą ks. Marek Zintara i ks. Andrzej Skoblicki celebrowali Msze św. prymicyjne – przypomniał ks. Andrzej Cieślak, proboszcz.

Bp Tadeusz Lityński zwrócił uwagę, że poświęcenie kościoła jest ważnym wydarzeniu wiary, nie tylko dla parafii, ale również dla całej diecezji i Kościoła Powszechnego. Z jednej strony dotyczy ono konkretnego miejsca, budynku sakralnego, a jednoczenie żywej i pielgrzymującej wspólnoty Kościoła. – Dziękuję duszpasterzowi, ks. proboszczowi Andrzejowi Cielakowi, oraz poprzednikom. Trzeba zauważyć, że bez owocnej współpracy wiernych z kapłanami trudno byłoby zrealizować budowę świątyni. Z wdzięcznością serca dziękuję wszystkim parafianom za ofiarę, pracę. Pragniemy wszystkim ogłosić, że w tej świątyni mieszka Bóg, który, strzeże, umacnia i poucza. Celebrując poświęcenie świątyni oddajemy ją na całkowitą służbę Bogu, aby objawiała się Jego miłość, tak bardzo potrzebna w naszych rodzinach, ojczyźnie i Kościele. Trzeba pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, być otwartym na Jego obecność, słowo, łaskę. Poprzez materialną świątynię mamy stanowić żywą świątynię Boga – mówił bp Lityński.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content