Rocznica Umowy Paradyskiej

13 marca 1998 r. lubuscy parlamentarzyści podpisali w pocysterskim klasztorze list do premiera Jerzego Buzka w sprawie utworzenia województwa lubuskiego, zwany Umową Paradyską.

W 20. rocznicę podpisania umowy w siedzibie Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu spotkali się 12 marca sygnatariusze porozumienia i przedstawicie władz regionu.

Nie przypadkiem na miejsce spotkania parlamentarzystów przed dwoma dekadami wybrano paradyski klasztor, z jednej strony perłę architektury ziemi lubuskiej, a z drugiej – obiekt położony w sercu regionu.

– Od początku byłem bardzo zainteresowany powstaniem województwa lubuskiego. Stolica Apostolska wykroiła diecezję zielonogórsko-gorzowską, dlatego zależało mi bardzo na tym, aby województwo również miało podobny kształt i obszar. Czułem się uhonorowany, kiedy zwrócono się do mnie, aby spotkanie gremium odbyło się w paradyskim seminarium. Na szczęście podczas rozmów nie pojawiły się napięcia i nie trzeba było podejmować szczególnej mediacji. Wszyscy uczestnicy wykazali bardzo dojrzałą postawę obywatelską i „lubuską”, tak że nie było żadnych poważnych problemów i zgodnie doszło do porozumienia, z czego się bardzo ucieszyłem – wspominał bp Adam Dyczkowski, ówczesny ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

Przed 20 laty sygnatariusze podpisali następujące porozumienie:

1. Dla polskiej racji stanu uważamy za konieczne utworzenie wspólnego województwa lubuskiego, w skład którego wejdą w całości obecne województwa: gorzowskie i zielonogórskie oraz proponowane tereny powiatów gorzowskiego i wschowskiego.

2. Uzgodniliśmy, iż dwa miasta – Gorzów i Zielona Góra powinny być stolicami województwa lubuskiego. Proponujemy, by siedzibą wojewody był Gorzów, a siedzibą sejmiku samorządowego – Zielona Góra.

W rocznicę podpisania Umowy Paradyskiej, inicjującej powstanie województwa lubuskiego, które przyczyniło się niewątpliwie do rozwoju regionu, uczestnicy spotkania podkreślali, że było to i pozostaje nadal najlepszym rozwiązaniem. Lokalni politycy zauważyli ogromne plusy powstania województwa. Udało się rozwiązać wiele problemów, m.in. bezrobocie, jednocześnie aktywizując mieszkańców do inicjatyw społecznych przyczyniających się do rozwoju regionu.

Na zakończenie rocznicowego spotkania uczestnicy podpisali deklarację o następującej treści:

Spotykamy się dziś w Paradyżu, 20 lat od podpisania „Umowy paradyskiej”, bez której nie powstałoby województwo lubuskie.

Umowa ta – parlamentarzystów województw gorzowskiego i zielonogórskiego, stała się symbolem porozumienia i odpowiedzialności politycznej. Za nami 20 ważnych lat budowania tożsamości lubuskiej, wzmacniania więzi społecznych i potencjału rozwojowego. Mimo peryferyjnego położenia, Lubuskie jest pozytywnie rozpoznawalne na samorządowej mapie Polski. Nasze województwo na miarę swoich możliwości wykorzystuje regionalną szansę silnej podmiotowości na pograniczu polsko-niemieckim.

Powinnością parlamentarzystów Sejmu i Senatu tej i przyszłych kadencji jest ponadpolityczna współpraca, której celem jest oczekiwana przez Lubuszan poprawa warunków życia i partnerstwo wokół kluczowych projektów dla naszego regionu. Tak by rozpoznawalnym znakiem Lubuskiego była pragmatyczna zgoda zapoczątkowana przed 20 laty w Paradyżu.

Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Bp Lityński do KSM: Istotą apostolstwa świeckich jest odważne dawanie świadectwa

– Istotą apostolstwa świeckich jest również odważne dawanie świadectwa swojej wiary przez publiczny kult, modlitwę, …

Skip to content