Spotkanie komisji koordynacyjnej synodu

W Domu Biskupim w Zielonej Górze 21 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie komisji koordynacyjnej I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Oprócz bp. Tadeusza Lityńskiego, który czele komisji koordynacyjnej w jej skład wchodzi sekretarz generalny synodu – ks. Andrzej Sapieha, a także przewodniczący poszczególnych komisji tematycznych: „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji” – ks. Robert Patro; „Formacja, życie i posługa duchowieństwa” – ks. Dariusz Mazurkiewicz, „Sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii” – ks. Wojciech Jurek i „Rewizja prawa partykularnego” – ks. Piotr Kubiak.

W trakcie spotkania ustalono skład personalny komisji tematycznych. – W każdej jest po kilkanaście osób. Trochę więcej jest w duszpasterskiej bo tam wydzieliliśmy aż pięć podkomisji: „Świadectwo miłości chrześcijańskiej (Caritas)”, „Przepowiadanie Ewangelii”, „Katecheza parafialna i szkolne nauczanie religii”, „Towarzyszenie wierzącym w realizacji ich powołania” i „Liturgia i pobożność ludowa” – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha.

Komisja koordynacyjna omówiła także program pracy synodu na najbliższe miesiące. Wkrótce swoje prace rozpoczną poszczególne komisje tematyczne. – Sesja plenarna synodu zbierze się najprawdopodobniej jesienią – tłumaczy sekretarz generalny synodu.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content