Spotkanie komisji synodalnej „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji”

Trwa I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie komisji „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji” odbyło się 26 września w Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.

Za nami sesja inauguracyjna synodu. Nie znaczy to, że nic się nie dzieje. – Biskup diecezjalny, który zwołał synod po to, żeby zasięgnąć pewnej opinii czy posłuchać rady wiernych i swojego duchowieństwa zadał synodowi cztery pytania. Pierwsze pytanie dotyczy duszpasterstwo. Jaki ma być kształt duszpasterstwa dzisiaj w Kościele zielonogórsko-gorzowskim w związku z wymaganiami nowej ewangelizacji? Co mamy zmienić w naszym duszpasterstwie, żeby ono stało się bardziej ewangelizacyjne? – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, sekretarz synodu.

– Drugie pytanie dotyczy księdza. Jakiego księdza potrzebujemy dzisiaj? Kim ma być ksiądz Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego dzisiaj? A więc jak go uformować, jak powinien żyć, jak powinna wyglądać jego posługa? Trzecie pytanie dotyczy struktur administracyjnych naszego Kościoła. Co należałby zmienić jeżeli chodzi o sieć parafii, dekanatów, instytucji diecezjalnych, żeby lepiej odpowiadały wymogom współczesnej chwili? Tu także mieści się cała kwestia spraw finansowych, gospodarczych – kontynuuje.

Czwarte pytanie, a raczej zadanie dotyczy prawa diecezjalnego. – Biskup zlecił synodowi zadanie uporządkowania prawa diecezjalnego. Ponieważ w Kościele obowiązuje nie tylko prawo powszechne, Kodeks Prawa Kanonicznego i inne akty prawne wydane przez papieża, Stolicę Apostolską czy Komisję Episkopatu Polski, ale także każdy biskup diecezjalny w swojej diecezji stanowi prawo, które jest tylko dla tej diecezji. Przez te wszystkie lata tych aktów prawnych nagromadziło się bardzo wiele, a część z nich już się zdeaktualizowała. Chodzi o to, aby to wszystko zebrać, przejrzeć i usunąć to wszystko, co niepotrzebne, a także ewentualnie uzupełnić o coś, czego brakuje – wyjaśnia sekretarz synodu.

– Z tymi czterema zadaniami mierzy się całe zgromadzenie synodalne, ale żeby ułatwić pracę ksiądz biskup w dużym zgromadzeniu synodalnym wyodrębnił cztery komisje i każda z nich otrzymała po jednym z tych pytań. Te komisje już pracują i wtedy kiedy będą już miały pewne efekty swojej pracy przedłożą je zgromadzeniu synodalnemu do dyskusji – dodaje.

Spotkanie komisji „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji”odbyło się 26 września w Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze. Jakie refleksje po spotkaniu mają jej członkowie? – Dzisiaj na pierwszym posiedzeniu komisji poczułam to, że wszyscy jej członkowie to nie przypadkowi nieszczęśnicy, którzy muszą stworzyć sterty dokumentów. Wręcz odwrotnie! Dało się odczuć zatroskanie o nasz Kościół diecezjalny. Myślę że do następnego posiedzenia każdy z nas wiele razy na modlitwie zapyta: „Duchu Święty co dalej? Co chcesz od nas?” – zauważa katechetka Wioletta Matunin.

W czasie spotkania dyskutowano m.in. o kierunkach pracy duszpasterskiej. – Myślę o Kościele, który nie będzie miejscem zorganizowanego nie spotykania się, mijania się wszystkich ze wszystkimi. Myślę o duszpasterstwie, które stwarza przestrzeń autentycznego spotkania człowieka z samym sobą, z Bogiem i ludzi między sobą. Myślę o duszpasterzach, którzy są autentycznymi świadkami tego, że w ich życiu wydarzyło się i wciąż wydarza coś ważnego. Myślę o duszpasterzach, którzy dają nadzieję, że pomimo ogromnej pokusy pójścia na skróty, w świecie, gdzie tak łatwo pomylić duchowość z konsumpcją i tanią rozrywką, można i warto żyć autentyczną wiarą. Kiedy pytamy o kierunek pracy duszpasterskiej w naszej diecezji to myślę, że powinno to być duszpasterstwo nadziei, niosące nadzieję i żyjące nadzieją – stwierdza Paweł Walczak, wykładowca filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim i w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Przypomnijmy, że nazwy czterech komisji to: „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji”, „Formacja, życie i posługa duchowieństwa”, „Sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii” i „Rewizja prawa partykularnego”. Przy czym pierwsza, ze względu na objętość materiału do opracowania, podzielona jest na cztery podkomisje: „Świadectwo miłości chrześcijańskiej”„Przepowiadanie Ewangeliikatecheza parafialna i szkolne nauczanie religii”, „Towarzyszenie wierzącym w realizacji ich powołania” oraz „Liturgia i pobożność ludowa”.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Bp Lityński do KSM: Istotą apostolstwa świeckich jest odważne dawanie świadectwa

– Istotą apostolstwa świeckich jest również odważne dawanie świadectwa swojej wiary przez publiczny kult, modlitwę, …

Skip to content