Święcenia kapłańskie

– Owocność posługi kapłańskiej zależy od głębi obecności Jezusa w życiu kapłana – powiedział bp Tadeusz Lityński, który 25 maja udzielił święceń kapłańskich trzem diakonom z Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu.

Święcenia kapłańskie w zielonogórskiej konkatedrze przyjęli: Rafał Lisicki z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu, Wojciech Przyborowski z parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach i Sebastian Pytlik z parafii pw. św. Stanisława Bp. i Męcz. we Wschowie.

Hierarcha przypomniał, że przez wyświęconych kapłanów Chrystus przedłuża swoją obecność i pośrednictwo. – Kiedy kapłan przepowiada, celebruje sakramenty czy przewodzi braciom w miłości, to Chrystus – poprzez jego posługę – dalej przepowiada, uświęca i prowadzi swój Kościół. Kapłan nie jest więc pośrednikiem pomiędzy Bogiem, a ludźmi, lecz tylko sługą Chrystusa, który pozostaje na wieki jedynym Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Owocność posługi kapłańskiej zależy od głębi obecności Jezusa w życiu kapłana – podkreślił biskup.

Biskup przypomniał diakonom, że Chrystus każdego z nich powołał osobiście i każdego namaści Duchem Świętym i mocą, aby skutecznie przedłużyli Jego misję. – Święty Proboszcz z Ars pokazał, że w tej sprawie najważniejsze jest zjednoczenie z Chrystusem bo wtedy wszystko staje się możliwe. Możliwe jest pokonanie szatana, skuteczna ewangelizacja i nadzwyczajne nawrócenia, możliwa pełnia i radość kapłańskiego życia, ale warunkiem jest pokorne i święte serce kapłańskie, serce nasze zjednoczone z Sercem Syna Bożego – podkreślił pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Mszę św. współkoncelebrował bp Adam Dyczkowski, bp Stefan Regumnt i bp Paweł Socha, a także wielu kapłanów.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content