poniedziałek , 10 czerwca 2024

Święcenia kapłańskie

​​W kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie, 11 grudnia, święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Lityńskiego przyjęli diakoni: Rafał Zbrożek i Konrad Jasiewicz.

GALERIA ZDJĘĆ ze święceń: TUTAJ

W homilii bp Tadeusz Lityński podkreślił, że święcenia kapłańskie to wielkie święto całej diecezji. – To również ważne wydarzenie dla wspólnot parafialnych naszych diakonów i ich rodzin. Wieńczy ono dzieło wieloletniej formacji. Posługa do której Chrystus powołuje kapłanów zawsze wymagała od powołanych odwagi wobec zewnętrznych przeciwności, całkowitego zawierzenia i zaufania Mistrzowi z Nazaretu, modlitwy, dawania świadectwa, ofiary a także twórczego poszukiwania sposobów, jakimi najlepiej głosić orędzie Bożego Królestwa – mówił na początku homilii.

– Kapłaństwo jest po to, by dawać Imię Jezusa! Do takiej posługi upoważnić może tylko Bóg! Dzisiejszy świat pokazuje nam, jak wśród licznych głodów jest także ciągle głód słowa – słowa, w którym dajemy miłość – dar, dzięki któremu człowiek żyje. Nasze własne słowo, własna miłość będzie często zbyt słaba i niewystarczająca, by zaspokoić głody ludzi do których Bóg nas posyła. Mamy dawać więcej – dawać Boga i to właśnie jest sensem kapłańskiej posługi! – dodał

Obraz obumierającego ziarna ukazuje sens sakramentalnego kapłaństwa. – Codzienność kapłana winna być modlitwą i pozwoleniem, abyśmy w codzienności umierali i coraz bardziej działał przez nas Chrystus. Jest ciągła pokusa, aby zachować swoje „ja”, by zanosić światu nas samych, nasze wyobrażenia, poglądy, recepty na wszystko – kontynuował bp Lityński.

– Zostać kapłanem, to być tam, gdzie jest Jezus! Szukać Go, być do Jego dyspozycji, słuchać, iść za Nim… Kapłaństwo przynosi owoce tylko wtedy, gdy jest zakorzenione w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania. Wyrażam nadzieję, że nasi bracia dzięki okresowi formacji, okresowi prób i doświadczeń są dojrzali, aby pomagać innym zakorzeniać się w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania naszego Pana. I, że w ich życiu będzie ujawniało się dzieło Bożej miłości – dodał.

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content