poniedziałek , 10 czerwca 2024

Triduum Paschalne 2024

Trzy dni poświęcone liturgicznym obchodom męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego noszą nazwę Triduum Paschalnego. Jest to szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem od celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej, kończy się zaś wieczorem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste celebracje Triduum Paschalnego odbędą się we wszystkich kościołach parafialnych.
Program celebracji z udziałem biskupów:
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (28 marca)
katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 18.00 – bp A. Put
kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze – godz. 18.00 – bp P. Socha
kościół pw. św. Stanisława Bpa i Męcz. we Wschowie – godz. 19.00 – bp T. Lityński
Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek (29 marca)
katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 18.00 – bp T. Lityński
kościół pw. Podw. Krzyża Świętego w Sulechowie – godz. 19.00 – bp P. Socha
kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie – godz. 18.00 – bp A. Put
Wigilia Paschalna w Wielką Noc (30 marca/1 kwietnia)
katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 20.00 – bp P. Socha
konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze – godz. 21.00 – bp A. Put
kościół pw. św. Antoniego w Nowej Soli – godz. 21.00 – bp T. Lityński
Msza poranna w dzień Zmartwychwstania Pańskiego (1 kwietnia)
katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 6.00 – bp A. Put
kościół pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim – godz. 6.00 – bp T. Lityński
kościół pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze – godz. 6.30 – bp P. Socha
Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca obchód Triduum Paschalnego jest sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem na pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą Chrystus spożył z Apostołami przed swoją męką i śmiercią. Ustanowił wówczas sakrament Eucharystii i kapłaństwa oraz pozostawił swoim uczniom przykazanie wzajemnej miłości. Ostatnią Wieczerzę Chrystus poprzedził gestem umycia nóg Apostołom dając im przykład pokornej służby. W trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej, podczas śpiewu hymnu Chwała na wysokości Bogu uderza się w dzwony. Od tego momentu milkną one aż do Wigilii Paschalnej. Po homilii może mieć miejsce obrzęd umycia nóg. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najśw. Sakramentu do ołtarza adoracji, tzw. ciemnicy.
W Wielki Piątek wiernych obowiązuje post. W tym dniu nie sprawuje się mszy św. Ołtarz pozostaje obnażony – nie ma na nim krzyża, świeczników i obrusów. Po południu lub wieczorem sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej. Liturgia ta rozpoczyna się od gestu prostracji: celebrans po wejściu do kościoła w całkowitym milczeniu pada na twarz przed ołtarzem. Dalej ma miejsce lektura czytań biblijnych o męce Chrystusa, zwłaszcza opisu męki Pańskiej wg św. Jana, modlitwa powszechna za Kościół i świat w formie 10 rozbudowanych wezwań, adoracja krzyża i komunia św. Obrzęd kończy się przeniesieniem Najśw. Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Również tego dnia nie sprawuje się mszy św. W Polsce szeroko rozpowszechniony jest zwyczaj błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.

Wigilia Paschalna powinna rozpocząć się dopiero po zapadnięciu zmroku. Składa się ona z czterech części. Pierwszą stanowi Liturgia Światła: obejmuje ryt błogosławienia nowego ognia i przygotowania świecy paschalnej, procesję z paschałem do kościoła i śpiew orędzia paschalnego. Część druga to Liturgia Słowa. Składa się na nią 9 czytań biblijnych (a przynajmniej 5, jeśli istnieją powody dla skrócenia wigilii). Proklamację Ewangelii poprzedza śpiew Alleluja, który zabrzmi po raz pierwszy po wielkopostnej przerwie. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia Chrzcielna. Obejmuje ona poświęcenie wody chrzcielnej, sprawowanie sakramentu chrztu (jeśli są kandydaci) oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą wszystkich zgromadzonych. Ostatnią część stanowi Liturgia Eucharystii – pierwsza msza św. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Procesja rezurekcyjna może mieć miejsce bądź bezpośrednio po zakończeniu Wigilii Paschalnej, bądź o świcie, przed poranną mszą św. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Procesja ta jest wyrazem wielkanocnej radości i publicznym ogłoszeniem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content