niedziela , 23 czerwca 2024

Triduum Paschalne w 2022 r.

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nazywa się jego Paschą. Dlatego trzy dni poświęcone liturgicznym obchodom męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego noszą nazwę Triduum Paschalnego. Stanowi ono szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem od celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej, kończy się zaś wieczorem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste celebracje Triduum Paschalnego odbędą się we wszystkich kościołach parafialnych. W związku z aktualną sytuacją sanitarną w Polsce nie obowiązują już ograniczenia, jakie w minionych dwóch latach wprowadzono do liturgii Triduum Paschalnego z powodu pandemii. Wydział Duszpasterski kurii diecezjalnej poinformował również, że zostają odwołane wszystkie inne dotychczas obowiązujące obostrzenia liturgiczne.

Program celebracji z udziałem biskupów:

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (14 kwietnia)

  • katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 18.00 – bp P. Socha
  • konkatedra w Zielonej Górze – godz. 18.00 – bp T. Lityński
Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek (15 kwietnia)
  • katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 18.00 – bp T. Lityński
  • konkatedra w Zielonej Górze – godz. 18.00 – bp P. Socha
Wigilia Paschalna w Wielką Noc (16/17 kwietnia)
  • katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 20.00 – bp P. Socha
  • konkatedra w Zielonej Górze – godz. 21.00 – bp T. Lityński

Msza poranna w dzień Zmartwychwstania Pańskiego (17 kwietnia)

  • katedra w Gorzowie Wlkp. – godz. 6.00 – bp P. Socha
  • kościół pw. św. Mikołaja w Głogowie – godz. 6.00 – bp T. Lityński
Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca obchód Triduum Paschalnego jest sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem na pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą Chrystus spożył z Apostołami przed swoją męką i śmiercią. Ustanowił wówczas sakrament Eucharystii i kapłaństwa oraz pozostawił swoim uczniom przykazanie wzajemnej miłości. Ostatnią Wieczerzę Chrystus poprzedził gestem umycia nóg Apostołom dając im przykład pokornej służby. W trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej, podczas śpiewu hymnu Chwała na wysokości Bogu uderza się w dzwony. Od tego momentu milkną one aż do Wigilii Paschalnej. Po homilii może mieć miejsce obrzęd umycia nóg. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najśw. Sakramentu do ołtarza adoracji, tzw. ciemnicy.
W Wielki Piątek wiernych obowiązuje post. W tym dniu nie sprawuje się mszy św. Ołtarz pozostaje obnażony – nie ma na nim krzyża, świeczników i obrusów. Po południu lub wieczorem sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej. Liturgia ta rozpoczyna się od gestu prostracji: celebrans po wejściu do kościoła w całkowitym milczeniu pada na twarz przed ołtarzem. Dalej ma miejsce lektura czytań biblijnych o męce Chrystusa, zwłaszcza opisu męki Pańskiej wg św. Jana, modlitwa powszechna za Kościół i świat w formie 10 rozbudowanych wezwań (w bieżącym roku, w związku z trwającą wojną na Ukrainie, zostanie dodane specjalne wezwanie o pokój), adoracja krzyża i komunia św. Obrzęd kończy się przeniesieniem Najśw. Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego.
W Wielką Sobotę Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Również tego dnia nie sprawuje się mszy św. W Polsce szeroko rozpowszechniony jest zwyczaj błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.
Wigilia Paschalna powinna rozpocząć się dopiero po zapadnięciu zmroku. Składa się ona z czterech części. Pierwszą stanowi Liturgia Światła: ryt błogosławienia nowego ognia i przygotowania świecy paschalnej, procesja z paschałem do kościoła i śpiew orędzia paschalnego. Część druga to Liturgia Słowa. Składa się ona przynajmniej z 5 czytań biblijnych (zalecane 9). Proklamację Ewangelii poprzedza śpiew Alleluja, który zabrzmi po raz pierwszy po wielkopostnej przerwie. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia Chrzcielna. Obejmuje ona poświęcenie wody chrzcielnej, sprawowanie sakramentu chrztu (jeśli są kandydaci) oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą wszystkich zgromadzonych. Ostatnią część stanowi Liturgia Eucharystii – pierwsza msza św. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Procesja rezurekcyjna może mieć miejsce bądź bezpośrednio po zakończeniu Wigilii Paschalnej, bądź o świcie, przed poranną mszą św. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Procesja ta jest wyrazem wielkanocnej radości i publicznym ogłoszeniem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content