Tydzień Ekumeniczny 2024

W dniach 18-25 stycznia odbywa się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszy mu hasło „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10, 27)”. Główne nabożeństwa ekumeniczne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbędą się w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.
22 stycznia br. o godz. 18.30 modlitwie o jedność w gorzowskiej katedrze będzie przewodniczył bp Adrian Put. Homilię wygłosi natomiast bp Mirosław Wola z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W nabożeństwie wezmą udział, obok duchowieństwa katolickiego obu obrządków (rzymskiego i bizantyjskiego), przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z Gorzowa Wlkp. i z Frankfurtu nad Odrą.
25 stycznia br. o godz. 18.00 nabożeństwo ekumeniczne zostanie odprawione w Zielonej Górze w kościół parafii ewangelicko-augsburskiej (ul. Kazimierza Wielkiego 11). Ekumenicznej modlitwie będzie przewodniczył proboszcz tego kościoła, ks. Marcin Rayss, a homilie wygłosi ks. Stanisław Stawowczyk, proboszcz parafii polskokatolickiej w Żaganiu.
W Polsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu (26 stycznia).
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny pochodzący z innej wspólnoty.
Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Materiały na ten rok opracował zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf.
Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content