Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Zbliża się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W naszej diecezji zaplanowano kilka nabożeństw ekumenicznych. Wezmą w nich udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan obchodzony jest w Polsce i w wielu innych krajach co roku od 18 do 25 stycznia.

W tym roku przebiega pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” nawiązującym do fragmentu z 2. Listu św. Pawła do Koryntian (5, 14-120). – Materiały duszpasterskie stanowiące pomoc do jego przeżywania czyli czytania biblijne i teksty modlitw, akcentują tym razem dwie sprawy: prawdę o usprawiedliwieniu przez łaskę oraz ból spowodowany przez podziały Kościoła – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii biskupiej.

– Oba te zagadnienia nawiązują do obchodzonego w tym roku 500-lecia Reformacji protestanckiej. Materiały przygotowali chrześcijanie z Niemiec, a ich polską wersję opracowały wspólnie Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski – dodaje.

Po co w ogóle Tydzień Ekumeniczny? – Jako chrześcijanie realizujemy nakaz naszego Pana Jezus Chrystusa, który powiedział, abyśmy byli jedno. Jest czymś niewłaściwym, że tej jedności nie ma, dlatego jej szukamy. Raz do roku jest taki tydzień w którym chcemy w sposób szczególny realizować to wezwanie naszego Pana – wyjaśnia ks. Tadeusz Kuźmicki, referent ds. ekumenizmu w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Obchody Tygodnia Ekumenicznego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rozpoczną się w gorzowskiej katedrze. Wspólnej modlitwie 18 stycznia o godz. 18.30 będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, a kazanie w trakcie nabożeństwa wygłosi duchowny luterański – bp Mirosław Wola.

Nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się także 20 stycznia o godz. 17.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Przewodniczyć mu będzie ks. Grzegorz Chojnacki, a kazanie wygłosi duchowny luterański – ks. Dariusz Lik.

Tydzień Ekumeniczny zakończy się zielonogórskim kościele pw. Ducha Świętego o godz. 18.30. Modlitwie przewodniczyć będzie Stefan Regmunt, tu także kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content