niedziela , 23 czerwca 2024

„Uleczyć tęsknotę” – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Najbliższa niedziela 13 listopada będzie obchodzona jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Już po raz czternasty Kościół w Polsce w tym dniu modli się i wspiera materialnie chrześcijan, którzy w swoich ojczyznach doświadczają dyskryminacji i prześladowania ze względu na wiarę w Chrystusa. W tym roku krajem, na który zostanie zwrócona szczególna uwaga, będzie Ukraina.

Wierni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej będą modlić się za prześladowanych chrześcijan podczas mszy św. Zostanie również przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek. Zebrane środki trafią do potrzebujących za pośrednictwem organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Trwająca wojna na Ukrainie zrujnowała życie wielu jej mieszkańców. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” stara się docierać z pomocą zwłaszcza do tych, którzy pozostali na Ukrainie. W wielu miejscach to właśnie kościoły i cerkwie stały się lokalnymi centrami pomocy. Pełnią rolę schronów, noclegowni, stołówek i szpitali, a potrzebujący mogą się tam zaopatrzyć w żywność i pomoc medyczną. Wojna na Ukrainie to również trudne doświadczenie dla wiernych Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnego Kościoła Ukrainy. Na terenach okupowanych przez Rosję spotykają się oni z szykanami, uwięzieniem, torturami, konfiskatą mienia oraz zakazami bądź utrudnieniami w prowadzeniu działalności religijnej.

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content