Uroczystość Matki Bożej Rokitniańskiej odtąd 18 czerwca!

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna będzie obchodzona w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 18 czerwca.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby uroczystość NMP z Rokitna, głównej Patronki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, odbywała się odtąd 18 czerwca czyli w rocznice koronacji Cudownego Obrazu.

„W związku z prośbą Ekscelencji Tadeusza Lityńskiego Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, wyrażoną pismem z dnia 29 marca 2017 roku mocą władzy udzielonej tejże Kongregacji przez Papieża Franciszka ochoczo zezwalam, by uroczystość NMP z Rokitna, głównej Patronki diecezji mogła zostać przeniesiona na dzień 18 czerwca” – takie pismo przyszło dziś z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Informację o dekrecie z Watykanu bp Tadeusz Lityński przekazał nie gdzie indziej jak w Rokitnie. – Zapraszam wszystkich do udziału w pierwszym odpuście diecezjalnym, który odbędzie się 18 czerwca 2017 roku – mówił bp Tadeusz Lityński.

– Ta decyzja otwiera nowe możliwości kultu Matki Bożej w diecezji. Od tego roku w każdej świątyni naszej diecezji, podkreślam w każdej świątyni naszej diecezji, będziemy modlić się przez wstawiennictwo Matki Bożej Rokitniańskiej – kontynuował.

Do tej pory odpust ku czci NMP z Rokitna był obchodzony 15 sierpnia. Przypomnijmy, że 28 czerwca 1989 roku na skroniach Matki Bożej z Rokitna zawisła korona. Tak diecezjanie dziękowali Maryi za wiarę, ojczyznę i wolność.

Starania rozpoczęły się już dużo wcześniej bo już w 1969 roku. Dawny kustosz sanktuarium ks. Bolesław Dratwa wystąpił do bp. Wilhelma Pluty z prośbą o rozpoczęcie starań o zezwolenia Stolicy Apostolskiej na uroczystą papieską koronację obrazu rokitniańskiego. Ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania kościoła i domu rekolekcyjnego, a także duchowego całej diecezji na tak wielką uroczystość bp Pluta odłożył sprawę na czas późniejszy.

Dopiero nowy biskup gorzowski bp Józef Michalik doprowadził dzieło do finału. W grudniu 1987 roku skierował prośbę do Stolicy Apostolskiej, a w maju następnego roku otrzymał breve apostolskie od Jana Pawła II: „Chętnie więc przychylam się do prośby Czcigodnego Brata Józefa Michalika, Biskupa Gorzowskiego, który czyniąc swoimi życzenia wielu duszpasterzy, a także swoich poprzedników w biskupim posługiwaniu, bez wahania zwrócił się do mnie z prośbą, by wolno mu było, w Moim imieniu i z Mojego upoważnienia, przyozdobić obraz Matki Jezusowej drogocenną koroną i wyrazić w ten sposób wdzięczność i miłość do Dziewicy Rokitniańskiej gorliwie modlącego się do Niej ludu Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Niech Maryja skutecznie utwierdza przekazaną wiarę i wspiera nasz naród” – napisał Papież Polak.

Powołano Komitet Koronacyjny, a pod kierunkiem bp. Michalika opracowano dwuletni program duszpasterski. Trzeba było przygotować sanktuarium do przyjęcia pielgrzymów na czele z całym episkopatem, bo koronację miała poprzedzić sesja Konferencji Episkopatu Polski w pobliskim Paradyżu. Jednak najważniejsze akcenty padały na przygotowanie duchowe wiernych.

W pierwszym roku przygotowań skupiono się na rodzinie i parafii. Był to Rok Maryjny. Przede wszystkim po diecezji, od rodziny do rodziny, peregrynował specjalny różaniec i odbywały się parafialne pielgrzymki do Rokitna. W rokitniańskim domu rekolekcyjnym organizowano dni skupienia dla nauczycieli, służby zdrowia, ludzi pracy, rolników i środowisk twórczych. Spośród uczestników dni wyłoniła się liczna grupa osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację uroczystości.

Koronę wykonał poznański artysta Antoni Tyrała. W kwietniu 1989 na czele z bp. Józefem Michalikiem i bp. Pawłem Sochą do Rzymu udała się grupa blisko 700 diecezjan.

W uroczystości 18 czerwca uczestniczyło ok. 120 tys. wiernych. W kazaniu prymas Józef Glemp przypomniał dzieje cudownego obrazu i zwrócił uwagę na problem wychowania młodych Polaków: „Z naszych rodzin, z naszych szkół, z naszej pracy tworzy się Ojczyzna. I to jest ta nadrzędna wartość, której nam nie wolno lekceważyć. Nie wolno jej lekceważyć nikomu. Ojczyzna trwa, Ojczyzna nas przetrwa, a my winniśmy coś dla niej uczynić. Koronujemy dzisiaj Matkę Najświętszą Rokitniańską z wiarą, że tak, jak ustrzegła Orła Białego, tak będzie strzec naszych wartości” – mówił prymas.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content