VI Pielgrzymka Pokutna do Górzycy

W sobotę 30 września już po raz szósty wyruszy diecezjalna piesza pielgrzymka pokutna z Ośna Lubuskiego do Górzycy. W tym roku pątnicy wędrować będą pod hasłem „Trwajmy w Kościele”. Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w cykl wydarzeń przygotowujących do obchodów 900-lecia powstania dawnej diecezji lubuskiej.

Szczegółowy program pielgrzymki:

  • 8.00 – nabożeństwo pokutne w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim (adoracja, możliwość spowiedzi)
  • 9.00 – wyjście na trasę – ok. 20 km lokalnymi drogami asfaltowymi i leśnymi: Ośno – Sienno – Spudłów – Targacz (wzgórze gdzie niegdyś znajdowało się sanktuarium i siedziba biskupstwa lubuskiego) – Górzyca
  • ok. 16.00 – Msza św. w Górzycy
  • możliwość powrotu do Ośna Lubuskiego autokarem po wcześniejszym zgłoszeniu (koszt: 10 zł)

Chętni do udziału w pielgrzymce pokutnej mogą się zgłaszać korzystając z adresu mailowego parafii w Ośnie Lubuskim (kancelaria@swjakubapostol.pl) lub pod numerem telefonu 572 175 247. We własnym zakresie należy zadbać o prowiant. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia stroju właściwego do pielgrzymowania, powinni też zabrać ze sobą różaniec.

Do leżącej na terenie gminy Górzyca miejscowości Pamięcin (kiedyś noszącej nazwę „Panięcin”, niem. Frauendorf, tzn. „miejsce Pani”, czyli miejsce Matki Bożej), pątnicy pielgrzymowali już na przełomie XII i XIII wieku. Kult dotyczył prawdopodobnie najpierw relikwii jakiegoś świętego, a potem obrazu Matki Bożej. Gdy postanowiono wznieść nową siedzibę biskupów lubuskich w pobliskiej Górzycy, przeniesiono tam wizerunek maryjny. Możliwe, że stało się to już w 1276 r. Kult maryjny rozwijać się musiał bardzo dobrze, skoro sama Górzyca ma w swoim herbie oprócz dwóch skrzyżowanych pastorałów (odniesienie do herbu Lubusza, pierwszej stolicy biskupstwa lubuskiego), również sześcioramienną gwiazdę, symbol Matki Bożej. Funkcjonowanie sanktuarium przerwane zostało na skutek konfliktu ze zwolennikami reformacji protestanckiej. Z inspiracji Jana z Kostrzyna, wójt ziemi torzymskiej wraz z knechtami torzymskimi w nocy z 14 na 15 czerwca 1551 r. urządził napad i zniszczył figurę Matki Bożej oraz zrabował otaczany kultem obraz i liczne wota. Kilkaset lat później, 24 listopada 1936 r., niemiecka młodzież męska z Kostrzyna zorganizowała pokutną pielgrzymkę do Górzycy wpisując się tym samym w podejmowane wówczas przez Kościół katolicki w Niemczech działania, których intencją był sprzeciw wobec rozwoju hitlerowskiego totalitaryzmu. Odbudowa kościoła parafialnego w Górzycy w 1982 r., nawiązującego do średniowiecznego sanktuarium, stała się podstawą do odnowienia kultu maryjnego wokół umieszczonego tam XVII-wiecznego Obrazu Matki Łaski Bożej. Zapoczątkowane przed kilku laty piesze pielgrzymki z Ośna do Górzycy nawiązują do tych wydarzeń i gromadzą licznych pątników.

Diecezja lubuska została utworzona za panowania Bolesława Krzywoustego w latach 1124/1125 w ramach metropolii gnieźnieńskiej. Obejmowała ziemie leżące w widłach rzek Odry i Warty oraz ziemie na lewym brzegu Odry, po Sprewę. Stolicą diecezji był Lubusz, choć w 1276 r. siedzibą biskupa lubuskiego stała się na pewien czas miejscowość Górzyca po wschodniej stronie Odry. Później jednak biskupi lubuscy powrócili do Lubusza. W 1373 r., podczas wojny o panowanie nad Brandenburgią, wojska cesarskie Karola Luksemburskiego spaliły katedrę w Lubuszu. Nie została ona nigdy więcej odbudowana, a siedziba biskupów została przeniesiona do Fürstenwalde nad Sprewą. W 1424 r. na skutek zabiegów margrabiów brandenburskich diecezja została podporządkowana arcybiskupowi w Magdeburgu. W 1555 zmarł ostatni katolicki biskup lubuski Jan VII Horneburg i rozpoczęła się reformacja na terenie diecezji. Ostatnie katolickie nabożeństwo odprawiono w 1565 r. Diecezja lubuska przestała istnieć w 1598 r.

Przygotowania do obchodów 900-lecia powstania diecezji lubuskiej zainaugurowano 25 lipca br. podczas odpustu parafialnego w Ośnie Lubuskim. W najbliższym czasie planowana jest jeszcze sesja naukowa „Colloquia Lubuskie” w Sali Rajców ratusza w Ośnie Lubuskim (27 października br.). W kolejnych miesiącach komitet organizacyjny przygotowuje dalsze inicjatywy o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz religijnym i kulturalnym. Kulminacją obchodów będzie uroczystość  obchodów 900-lecia powstania diecezji lubuskiej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim 11 maja 2024 r.

Plakat VI Pielgrzymki Pokutnej

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content