Wojewódzkie Święto Plonów

W Białkowie odbyło się Wojewódzkie Święto Plonów w Cybince. Była dziękczynna modlitwa, barwny korowód, wieńce dożynkowe i odznaczenia dla rolników.

Lubuskie dożynki poprzedziła Msza św. w kościele pw. MB Częstochowskiej w Cybince. Mszy św. przewodniczył ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, który przypomniał w homilii, że dożynki to czas wdzięczności dla Stwórcy. – Pragnienie wdzięczności Bogu i prośba o błogosławieństwo są wpisane w naszą chrześcijańską postawę korzystających z codziennego daru chleba. W takich okolicznościach dostrzegamy wyraźniej niezastąpioną prace rolników, gospodarzy uprawiających naszą ziemię – podkreślił biskup.

– Gdy nadchodzą dożynki każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że ważniejszą sprawą niż uprawa roli jest dla niego uprawa własnego sumienia – kontynuował.

Pasterz diecezji podkreślił również, że współcześnie potrzebna nam nie tylko ekologia środowiska naturalnego. – Jeszcze bardziej potrzebna nam ekologia człowieka, rozumiana jako troska o jego zdrowy rozwój duchowy, od którego w dużej mierze zależy los środowiska materialnego – zaznaczył biskup.

Biskup odniósł się też do trudnej pracy rolnika, która obarczona jest ogromnym ryzykiem. – Wszystkie bolączki świata rolniczego każą nam z jeszcze większą wdzięcznością doceniać pracę rolnika, która jest wystawiona na o wiele większe ryzyko, aniżeli praca innych gałęzi gospodarki – mówił bp Lityński, który zachęcił także do dzielenia się chlebem: – Najlepszym podziękowaniem za chleb powszedni jest podzielona kromka chleba pomiędzy ubogich i potrzebujących pomocy. I właśnie w taką misję wpisana jest praca rolnika.

Po Mszy św. barwny korowód przeszedł ulicami Cybinki na stadionie . Podczas uroczystości wojewoda lubuski wręczył Odznaki Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Do Cybinki przyjechała też Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content