Wsparcie dla lubuskich zabytków

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 3 czerwca podpisano umowy na dofinansowanie renowacji lubuskich zabytków. Wsparciem zostało objętych 20 obiektów. Pomoc otrzymały także parafie.

W tym roku na ochronę i konserwację zabytków przeznaczonych zostało ponad 400 tys. zł. W ramach dotacji celowych realizowane będą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Umowy podpisała Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele gmin i parafii w województwie. Największe wsparcie w wysokości 40 000 zł otrzymała Gmina Szprotawa na I etap remontu dachów ratusza.

Poniżej lista parafii, które dostały wsparcie:

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie – konserwacja i restauracja kościoła II etap – konserwacja i restauracja ściany wschodniej oraz polichromowanego fryzu na belce tęczowej kościoła w Klępsku.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Dobiegniewie – prace konserwatorski i restauratorskie przy witrażach w oknach prezbiterium kościoła filialnego pw. św. Chrystusa Króla w Dobiegniewie.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chotkowie – ratownicze prace konserwatorskie VI etap: remont ścian i posadzki w prezbiterium oraz konserwacja gliptyki kościoła w Chotkowie.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Długoszynie – prace konserwatorskie i restauratorskie przy ławie proboszczowskiej w kościele w Drogominie.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie – usunięcie stanu awaryjnego ścian słupowo-ryglowych z wypełnieniem ceglanym barokowego kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Niegosławicach – remont pokrycia dachu, naprawa więźby dachowej i remont tynków wieży i ścian szczytowych kościoła parafialnego pw. św. Anny w  Niegosławicach.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Lubieszowie – kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego  w Rudnie, remont drewnianej dzwonnicy przykościelnej.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy – roboty budowlane – naprawa uszkodzonej konstrukcji dachu i sklepień kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny  w Brzeźnicy (II etap).
 • Parafia rzymskokatolicka pw.  Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim – prace konserwatorskie przy kamiennym  portalu kościoła filialnego w Podlegórzu.
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Mycielinie – prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotycko-barokowej chrzcielnicy w kościele w Mycielinie (II etap).
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Drągowinie – remont muru kościelnego  w Przybymierzu (II etap).
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym – prace konserwatorskie restauratorskie przy barokowym ołtarzu bocznym  w kościele w Lesznie Dolnym – II etap (po rozbiórkowych pracach ratunkowych).
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie – prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie (III etap).
 • Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie – prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie witrażowym nr 19 gotyckiej fary w Sulechowie.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content