Zakończenie Ogólnopolskiego Synodu Jakubowego

W sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie odbyło się uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Synodu Jakubowego. Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. bp Tadeusz Lityński zauważył, że pielgrzymki do źródeł św. Jakuba w Jakubowie znane są od wieków średnich. – W XII i XIII wieku przybywali tu pątnicy z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymywała się przez wieki – mówił bp Lityński.

W 2004 roku zadecydowano o utworzeniu pierwszego w Polsce stałego szlaku św. Jakuba łączącego Dolny Śląsk z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii. – Szlak ten pod nazwą Dolnośląska Droga św. Jakuba został oficjalnie otwarty 24 lipca 2005 roku, a prowadzi z Głogowa do Zgorzelca. Liczy 130 km i widzie przez Głogów, Jakubów, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec – mówił biskup.

To stało się impulsem do podjęcia wielu inicjatyw naukowych, kulturalnych i duszpasterskich. – Ważne wkład w życie Kościoła wniósł Synod Jakubowy: modlitwa i konferencje w kościołach stacyjnych, którym patronuje św. Jakub – podkreślił bp Lityński.

Pasterz diecezji wyraził nadzieję, że dzisiejsza modlitwa przypomni nam, że wszyscy jesteśmy w drodze do Królestwa Bożego i będzie wezwaniem aktywnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana.

Homilię wygłosił kard. Dziwisz, który przypomniał, że św. Jakub zaniósł Ewangelię, aż na krańce naszego europejskiego kontynentu. – Apostoł Jakub przetarł szlak wiary, którym od tysiąca lat podążają rzesze pielgrzymów, także i na terenie Polski – zauważył kardynał.

– Ich wędrowanie w pewnym sensie stało się ikoną ludzkiego życia, każdej i każdego z nas. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże rodzimy się na ziemi, uprawiamy ja, ale to nie ona jest naszym ostatecznym przeznaczeniem bo podążamy do wieczności, do domu Ojca Niebieskiego w którym nikomu nie zabraknie miejsca. Ten najważniejszy szlak przetarł nam sam Jezus Chrystus. To On przychodząc na świat odradza w nas życie – dodał.

Wiele miejsca kaznodzieja poświęcił św. Janowi Pawłowi II. Wspomniał m.in. pierwszą papieską pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela 9 listopada 1982 roku, podczas której Jan Paweł II podpisał tzw. Akt Europejski w którym podkreślił, że „tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez chrześcijaństwa”.

Na zakończenie nawiązał do słów: „Europo, odnajdź siebie samą! Odkryj na nowo swoje głęboko zakorzenione ideały”. – Dzisiaj te słowa Jana Pawła II stają się treścią naszej modlitwy i waszego kongresu. Powierzamy miłosiernemu Bogu świat i Europę. Kościół powszechny, Kościół w Europie oraz naszej Ojczyźnie. Prosimy o dar pokoju dla udręczonej wojną Ukrainy i łaskę opamiętania dla Rosji – mówił kard. Dziwisz.

– Prośmy, abyśmy wszyscy pozostali wierni Chrystusowi oraz Jego Ewangelii. Ewangelii życia, miłości i służby – dodał.

Obecni biskupi, kapłani i wierni podczas Eucharystii modlili się także w intencji przebywającego w szpitalu w Lubinie bp. Stefana Regmunta.

Mszę św. koncelebrował bp pomocniczy Adrian Put, bp senior Paweł Socha oraz bp Piotr Wawrzynek z diecezji legnickiej.

Po zakończonej Mszy św. duchowni z relikwiami świętych przeszli do domu parafialnego w którym ksiądz kardynał poświęcił kaplicę dedykowaną św. Janowi Pawłowi II.

Synod Jakubowy trwał od marca ubiegłego roku i został zainicjowany z okazji 40. rocznicy podpisania przez Jana Pawła II Aktu Europejskiego. Kolejne sesje synodalne odbywały się m.in. w Ośnie Lubuskim, Szczyrku, Lęborku i na Jasnej Górze.

Jutro w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sanktuaria na Drodze św. Jakuba. Podsumowanie Roku Świętego Compostelańskiego 2021-2022”.

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content