ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/DSDW

W związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków,

 

Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ogłasza postępowanie na

wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach remontu Katedry pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Plac Powstańców Wielkopolskich 1

65-075 Zielona Góra

Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze

Plac Powstańców Wlkp. 1
65-075 Zielona Góra

e-mail: kuria@diecezjazg.pl
tel. 666-028-251

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 9:00 – 16:00
wtorek-piątek: 9:00 – 14:00

 

  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zakresie remontu Katedry pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.

Dokumentacja do pobrania

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content