ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/DSDW/BOLEMIN – 12.05.2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków,

Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ogłasza postępowanie na

wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach Remontu budynku kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleminie.

Szczegółowe informacje zawarto w załączonym do informacji Zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 2020 DSDW BOLEMIN – 12.05.2020 r. 

Skip to content