Zielona Góra. Obchody 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, 30 sierpnia, odbyły się uroczystości związane z 40 rocznicą podpisania Porozumień Gdańskich i powstania NSZZ Solidarność. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który na koniec poświęcił witraż z bł. ks. Jerzym Popiełuszką.

W homilii nie zabrakło odniesień do rocznicy Porozumień Sierpniowych. – W ten klimat wpisana została modlitwa narodu i wielkie rekolekcje narodowe, które przeprowadził w naszej Ojczyźnie w 1979 roku Jan Paweł II. Kiedy podczas jego wizyty uświadomiliśmy sobie naszą społeczną i narodową podmiotowość, kiedy wzrosły nasze osobiste aspiracje do wolności na miarę społeczeństw krajów Europy Zachodniej – mówił biskup.

– Te porozumienia są wielkim zwycięstwem mądrości Polaków, ale też wiary w naszym narodzie, bowiem droga do porozumień, o czym nie możemy zapomnieć, prowadziła przez polowe ołtarze w wielu zakładach pracy, przy których trwała pokorna modlitwa, polowe konfesjonały, przy których przyjmowano Boże przebaczenie, ale wcześniej przebaczano winowajcom. To przy takich ołtarzach modlił się i wołał o zwycięstwo dobra nad złem bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, patron Solidarności, który dzisiaj będzie miał w tej świątyni poświęcony witraż – kontynuował.

Biskup, odnosząc się do nauczania wspomnianego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, przypomniał, że aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. – Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień poprzez jeszcze większy sprzeciw wobec kłamstwa oraz wybór i realizację dobra – podkreślił bp Lityński.

– Na tym polu życia naszej Ojczyzny jest wiele do zrobienia i to wydaje mi się jest testament tych, którzy ten ruch społeczny osobiście wsparli i ponieśli za to bolesne konsekwencje, przypłacili cierpieniem, a nawet oddali życie – dodał.

Mszę św. koncelebrował ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz – kapelan Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz ks. Paweł Łobaczewski – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, który jest także kapelanem NSZZ „Solidarność” regionu zielonogórskiego.

(Źródło: zgg.gosc.pl)

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content