Zmarł ks. dr Zbigniew Cieszkowski

W niedzielę 23 lutego 2020 r. w szpitalu w Zielonej Górze, w wieku 59 lat i 35 roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. dr Zbigniew Cieszkowski, proboszcz parafii pw. św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu.

Ceremonie pogrzebowe śp. ks. Zbigniewa Cieszkowskiego będą odprawiane według następującego porządku:
  1. Msza św. pożegnalna dla dekanatu Krosno Odrzańskie – w środę 26 lutego 2020 r. o godz. 20.00 w kościele parafialnym pw. św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu.
  2. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa – w czwartek 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena w Trzebiszewie (Dek. Rokitno). Wcześniej, od godz. 10.00, wystawienie trumny z ciałem i modlitwa różańcowa. Po zakończeniu Mszy św. pogrzebowej nastąpią dalsze obrzędy na cmentarzu komunalnym w Trzebiszewie.

Śp. ks. Zbigniew Cieszkowski urodził się 19 maja 1960 r. w Gorzowie Wlkp. Ukończył szkołę podstawową w Trzebiszewie oraz liceum ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. W 1979 r. rozpoczął studia w wyższym seminarium duchownym w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1985 r. w Gorzowie Wlkp. z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Miesiąc później uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W kolejnych latach uzyskał również dyplom licencjacki, a następnie doktorski z zakresu teologii.

Pracował jako wikariusz w Białkowie i Witnicy (zastępstwa wakacyjne przed objęciem stałej placówki), Nowej Soli (par. św. Józefa Rzemieślnika), Małomicach, Torzymiu, Czerwieńsku i Głogowie (par. św. Mikołaja). 20 sierpnia 1996 r. objął urząd proboszcza parafii pw. św. Anny w Jordanowie. W 2003 roku został proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Skąpem, a w roku 2010 – parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach.
1 sierpnia 2013 r. bp Stefan Regmunt powierzył mu misję utworzenia Centrum Duchowości Maryjnej przy diecezjalnym sanktuarium w Rokitnie oraz mianował pierwszym dyrektorem tej placówki. W 2018 r. – na własną prośbę – został zwolniony z tej funkcji i skierowany do doraźnej pomocy duszpasterskiej w Lubieszowie i Żarach  (par. św. Józefa Oblubieńca). W styczniu 2019 r. mianowano go administratorem parafii pw. św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu, a 1 sierpnia 2019 r. został proboszczem tej parafii.
Śp. ks. Zbigniew Cieszkowski był przez kilka kadencji członkiem Rady Kapłańskiej. Przez pewien czas wykładał również w Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Zielonej Górze oraz w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Od roku 2013 był diecezjalnym cenzorem publikacji z zakresu teologii dogmatycznej.
Zmarłego Kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii
Foto: Krzysztof Król/Gość Zielonogórsko-Gorzowski

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content