Zmarł ks. Jan Kozioł

We wtorek 18 sierpnia 2020 r. w wieku 88 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. Jan Kozioł, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który w ostatnich latach mieszkał w Opolu. Jego pogrzeb odbędzie się w rodzinnej parafii w Dobrzeniu Wielkim (diec. opolska). Eksporta w czwartek 20 sierpnia o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa w piątek 21 sierpnia o godz. 11.00 w kościele filialnym  pw. św. Rocha (drewniany kościół na cmentarzu parafialnym przy ul. św. Rocha) w Dobrzeniu Wielkim. Po niej nastąpią dalsze uroczystości na cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Jan Kozioł urodził się 22 lutego 1932 r. w Dobrzeniu Wielkim w rodzinie Jana i Agnieszki. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował w Małym Seminarium Księży Werbistów w Nysie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości (matura prywatna). Następnie odbył roczny nowicjat w Zgromadzeniu Werbistów i podjął studia filozoficzno-teologiczne w Pieniężnie, które przerwał w 1955 r. Podczas przerwy w studiach pracował jako katecheta w Dobrzeniu Wielkim oraz uzyskał maturę państwową w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. W 1957 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Rok później poprosił o przyjęcie do seminarium duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 marca 1961 r. we Wrocławiu. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Bierutów, Lubań Śląski, Czeszów, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Trójca, Prusy, Kwielice, Nowa Sól (św. Michała). Podczas pobytu na tej ostatniej placówce został inkardynowany do utworzonej 28 czerwca 1972 r. diecezji gorzowskiej. W 1976 r. został mianowany proboszczem w Lemierzycach. W 1987 r. powierzono mu parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. 1 sierpnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Opolu.

Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content