Zmarł ks. kan. Aleksander Walkowiak

W poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Aleksander Walkowiak, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 12 kwietnia br. o godz.11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie (Kolegiata). Od godz. 10.00 modlitwy przy trumnie. Bezpośrednio po mszy św. przejazd na cmentarz w Grodźcu Małym (filia parafii kolegiackiej), gdzie nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe.

Śp. ks. kan. Aleksander Walkowiak urodził się 2 lutego 1934 r. w Bydgoszczy. W 1963 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1969 r. w Lubaniu Śląskim. Jako wikariusz pracował w Gaworzycach (1969-72) i Bogatyni (1972-73). Z dniem 1 lipca 1973 r. został inkardynowany do diecezji gorzowskiej i został mianowany wikariuszem-zarządcą, a od 1982 r. proboszczem w Rzeczycy. Następnie był proboszczem w Rapocinie (1987-89), Głogowie (par. Wniebowzięcia NMP, 1989-94), Niwicy (1994-95) i Osowej Sieni (1995-1999). W 1995 r. uzyskał stopień doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkała na terenie parafii św. Mikołaja w Głogowie. W 2009 r. został uhonorowany tytułem Kanonika R.M.

Sprawdź także

Piesze pielgrzymki na Jasną Górę

W okresie wakacyjnym diecezja zielonogórsko-gorzowska organizuje kilka pieszych pielgrzymek do Częstochowy. Pierwsza z nich, czyli …

Skip to content