Zmarł ks. Marek Zintara

W piątek 23 grudnia 2022 r. w domu rodzinnym w Połupinie, w 59. roku życia i 33. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. Marek Zintara.
Obrzędy pogrzebowe śp. ks. Marka Zintary będą sprawowane według następującego porządku:
  • We wtorek 27 grudnia br. o godz. 20.00 w kościele parafialnym pw. bł. Karoliny Kózki w Połupinie msza św. żałobna dla kapłanów z Dekanatu Krosno Odrzańskie. Następnie, zgodnie z życzeniem zmarłego, ciało zostanie poddane kremacji.
  • W środę 28 grudnia br. o godz. 12.30 również w kościele parafialnym pw. bł. Karoliny Kózki w Połupinie msza św. pogrzebowa (poprzedzi ją od godz. 12.00 czuwanie modlitewne).
  • Bezpośrednio po mszy św. pogrzebowej przejazd na cmentarz do Krosna Odrzańskiego, gdzie nastąpi złożenie urny z prochami w grobie rodzinnym.
Śp. ks. Marek Zintara urodził się 18 września 1963 r. w Krośnie Odrzańskim w rodzinie Stanisława i Ireny. Do szkoły podstawowej uczęszczał najpierw w Połupinie, a następnie w Krośnie Odrzańskim, gdzie również kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1982 r. wstąpił do Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.
Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1989 r. w katedrze gorzowskiej z rąk bp. Józefa Michalika. Jako wikariusz pracował w Lubięcinie (zastępstwo wakacyjne w roku 1989), Sulechowie (par. Podw. Krzyża Świętego, 1989-1991), Kostrzynie nad Odrą (par. NMP Matki Kościoła, 1991-1993), Lubniewicach (1993-1994, od marca do lipca 1994 r. kierował tą parafią jako tymczasowy administrator), Rokitnie (1994-1999), Żarach (par. Wniebowzięcia NMP, 1999-2002), Głogowie (par. Wniebowzięcia NMP oraz par. w Rapocinie, 2002-2003).
23 sierpnia 2003 r. został mianowany ekonomem Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. W roku 2005 mianowano go ponadto diecezjalnym referentem do spraw misji. Funkcję ekonoma seminaryjnego pełnił do 1 sierpnia 2006 r., kiedy to powierzono mu urząd proboszcza parafii pw. św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu. W październiku tego samego roku ustanowiono go również ojcem duchownym Dekanatu Krosno Odrzańskie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w styczniu 2019 r. udał się na urlop zdrowotny. 1 sierpnia 2019 r. został zwolniony z urzędu proboszcza. Przez kolejne lata nadal korzystał z urlopu zdrowotnego zamieszkując w domu rodzinnym w Połupinie.

Sprawdź także

Zielonogórskiej Kapituła Kolegiacka ma dwóch nowych kanoników gremialnych

Sesja Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi Śląskiej odbyła się 11 kwietnia w Zielonej Górze. …

Skip to content