poniedziałek , 10 czerwca 2024

Zmarł ks. prałat prof. Zdzisław Chlewiński

W czwartek 24 czerwca 2021 r., w seminarium duchownym w Gościkowie-Paradyżu, w 93. roku życia i 67. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. prał. prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 30 czerwca br. w kościele seminaryjnym w Gościkowie-Paradyżu o godz. 11.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 10.30. Po mszy św. ciało zmarłego kapłana przewiezione zostanie do Lublina.

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w Lublinie w poniedziałek 5 lipca br. o godz. 12.00 w kościele akademickim pw. Świętego Krzyża (ul. Idziego Radziszewskiego 7), a po niej nastąpi przejazd na cmentarz parafialny kościoła rektoralnego pw. Wszystkich Świętych w Lublinie (ul. Lipowa 16) i dalsze obrzędy pogrzebowe.

Śp. ks. prał. prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński urodził się 27 lutego 1929 r. w Waldkowie na terenie ówczesnego województwa wileńskiego w rodzinie Franciszka i Pelagii z domu Rekość. Do szkoły podstawowej i progimnazjum uczęszczał w Święcianach. W 1946 r. wraz z rodzicami przeprowadził się do Drawna. Kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp., a następnie w Państwowym Liceum dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp. Święcenia kapłańskie z rąk bp. Herberta Bednorza przyjął 29 czerwca 1954 r. Przez trzy lata pracował jako wikariusz w gorzowskiej parafii katedralnej. W 1957 r. skierowano go na Katolicki Uniwersytet Lubelski na dalsze studia specjalistyczne z zakresu psychologii. 4 lipca 1963 r. uzyskał stopień doktora. Pozostał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną. W roku 1972 uzyskał habilitację i objął kierownictwo Katedry Psychologii Eksperymentalnej. W tym samym roku papież Paweł VI przyznał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. W 1980 r. został dziekanem Wydziału Filozofii, a rok później – dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. W roku 1988 uzyskał tytuł profesora. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych, promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, członkiem Polskiej Akademii Nauk. W roku 2001 przeszedł na emeryturę. Początkowo mieszkał w Lublinie, a w roku 2007 powrócił do macierzystej diecezji i zamieszkał w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content