poniedziałek , 20 maja 2024

Zmarł o. Jeremiasz Truś OFMCap.

31 grudnia 2021 r. w wieku 92 lat, w 62. roku życia zakonnego i 58. kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę o. Jeremiasz Ignacy Truś OFMCap. z klasztoru ojców kapucynów w Nowej Soli.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp. Pawła Sochy dla duchowieństwa Dekanatu Nowa Sól zostanie odprawiona w piątek 7 stycznia 2022 r. o godz. 20.00 w kościele pw. św. Antoniego w Nowej Soli . Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego będzie odprawiona w sobotę 8 stycznia 2022 r. o godz. 11.30 również w kościele pw. św. Antoniego w Nowej Soli. Po jej zakończeniu nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli.

Śp. o. Jeremiasz Truś OFMCap. urodził się 1 lutego 1929 r. w Kobylu. Na chrzcie św. otrzymał imię Ignacy. Po ukończeniu szkoły powszechnej i po zakończeniu II wojny światowej wyjechał w roku 1945 do Gdańska, gdzie pracował najpierw w Biurze Odbudowy Portu, a później w Zarządzie Miasta. W latach 1948-1951 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Chełmnie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, gdzie rozpoczął studia z filozofii i teologii. W roku 1955 powrócił jednak do rodzinnej miejscowości. W latach 1956-1958 pracował w Legnicy jako asystent pocztowy. W roku 1958 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej i rozpoczął nowicjat pod kierunkiem o. Zygmunta Nestorowskiego OFMCap. 31 sierpnia 1959 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1959-1963 przebywał w klasztorze krakowskim, gdzie odbywał formację ponowicjacką oraz uzupełniał studia teologiczne. 1 września 1962 r. złożył profesję wieczystą, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Juliana Groblickiego 9 kwietnia 1963 r. Pierwszą posługę duszpasterza i katechety rozpoczął w lipcu 1964 r. we Wrocławiu. Po niespełna roku, ze względu na pilną potrzebę apostolską na północy kraju, został przeniesiony do Gdańska. W latach 1967-1971 posługiwał w Pile. 31 lipca 1971 r. został skierowany do Bytomia, gdzie gorliwie pełnił posługę duszpasterza, katechety i opiekuna ministrantów. Dwa lata później został mianowany gwardianem bytomskiej wspólnoty kapucynów oraz administratorem parafii pw. św. Krzyża w Bytomiu. Ze Śląska trafił w roku 1979 do Wałcza, a stamtąd został przeniesiony w 1988 r. do Piły. W lipcu 1991 roku rozpoczął posługę w Wołczynie. Pracował w kancelarii parafialnej, opiekował się Domem Pomocy Caritas w Gierałcicach, spowiadał kapłanów z dekanatu, służył okazjonalnie jako organista. W latach 1999-2002 posługiwał w Kielcach oraz Pile. 1 lipca 2002 r. został przeniesiony do Nowej Soli, gdzie posługiwał w kancelarii parafialnej, spowiadał kapłanów z dekanatu, sprawował opiekę duchową nad siostrami elżbietankami. Do końca życia – na ile pozwalały mu siły – oddawał się ofiarnej pracy w parafii oraz spowiadał duchowieństwo. Zmarł po przewlekłej chorobie, otoczony braćmi i modlitwą wielu życzliwych osób, 31 grudnia 2021 r.

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content