poniedziałek , 20 maja 2024

Polsko-niemiecka modlitwa za Ukrainę

W archidiecezji berlińskiej i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odmawiana będzie wspólna modlitwa za Ukrainę. Z inicjatywą wyszedł abp Heiner Koch, metropolita Berlina. Ideę wspólnej modlitwy podjął bp Tadeusz Lityński, który zaprasza całą diecezję – a w szczególności parafie leżące przy granicy polsko-niemieckiej – do włączenia się w tę inicjatywę.

Modlitewna intencja obejmuje mieszkańców Ukrainy, cierpiących z powodu trwającej tam wojny, a także uchodźców wojennych.

Poniżej publikujemy treść modlitwy w języku polskim i niemieckim.

Boże, nasz Ojcze,
przez Twojego Syna jesteś ludziom bliski.
On jest Drogą, która prowadzi nas do wspólnoty z Tobą.
Przez Niego prosimy Ciebie za wszystkich ludzi na Ukrainie,
którzy cierpią z powodu działań wojennych:
Udziel im siły i zaufania,
aby w chwili udręki nie utracili nadziei na pokój.
Spójrz na bezprawie, którego doświadczają,
i pozwól im odczuć Twoją bliskość.
Pozwól ukraińskim uchodźcom,
którzy przybywają do naszych krajów,
spotkać na ich drodze ludzi,
którzy przyjmą ich do swoich domów i serc.
Umacniaj także w nas ducha solidarności z ukraińskim narodem
i ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu wojny i ucieczki.
Pozwól im i Twojemu Kościołowi,
za wstawiennictwem Maryi Matki Boga,
stać się wspólnotą nadziei ponad wszelkimi granicami.
Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.
Amen.

Herr, unser Gott,
durch deinen Sohn bist du uns Menschen nahe.
Er ist für uns Wegbereiter zur Gemeinschaft mit dir.
Durch ihn bitten wir dich für die Menschen in der Ukraine,
die unter der kriegerischen Auseinandersetzung leiden:
Gib ihnen Kraft und Zuversicht,
damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung auf Frieden nicht verlieren.
Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt,
und schenke ihnen deine Nähe.
Lass die ukrainischen Flüchtenden,
die in unsere Länder kommen,
bei uns auf Menschen treffen,
die sie gastfreundschaftlich in ihren Häusern und Herzen aufnehmen.
Stärke auch in uns immer wieder den Mut
zur Solidarität mit dem ukrainischen Volk
und allen Menschen,
die von Krieg und Vertreibung betroffen sind.
Lass sie und deine Kirche,
auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria,
durch diese Herausforderungen diesseits und jenseits aller Grenzen
zu einer Weggemeinschaft der Hoffnung werden.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn
und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content