Święcenia diakonatu w 2022 r.

Święcenia diakonatu

W najbliższą sobotę 13 maja w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Michał Kowalewski, alumn Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjmie święcenia diakonatu. Święceń udzieli bp Adrian Put podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00.

Michał Kowalewski pochodzi z Międzyrzecza. Za kilka tygodni ukończy piąty, przedostatni rok studiów seminaryjnych. Jako diakon będzie jeszcze przez rok kontynuować formację w seminarium przygotowując się do święceń kapłańskich, które otrzyma w przyszłym roku.

Obrzęd święceń diakonatu ma miejsce podczas mszy św. Rozpocznie się on po odczytaniu Ewangelii od przedstawienia kandydata zgromadzonym wiernym. Następnie, po wysłuchaniu homilii biskupa, kandydat wyrazi publicznie wolę przyjęcia święceń oraz związanych z nimi zadań i wymagań, w tym obowiązku dozgonnego życia w celibacie. Przyrzeknie również cześć i posłuszeństwo swojemu biskupowi. Następnie – podczas gdy kandydat będzie leżał krzyżem – zgromadzeni wierni odśpiewają litanię do wszystkich świętych. Po litanii dokona się istotny obrzęd święceń: biskup w milczeniu włoży ręce na głowę kandydata oraz odmówi specjalną modlitwę. Po jej zakończeniu nowo wyświęcony diakon otrzyma właściwy sobie strój liturgiczny, czyli stułę noszoną na lewym ramieniu oraz dalmatykę (wierzchnią szatę z rękawami). W stroju diakońskim podejdzie do biskupa, który wręczy mu księgę Ewangelii i udzieli pocałunku pokoju.

Sakrament święceń został ustanowiony przez Chrystusa, który uczynił Apostołów i ich następców, czyli biskupów, uczestnikami swojej własnej misji. Z kolei biskupi zadania swego urzędu przekazali w różnym stopniu innym członkom Kościoła. Dlatego już od czasów starożytnych urząd kościelny sprawowany jest w trzech odrębnych stopniach przez biskupów, prezbiterów i diakonów. Diakoni znajdują się na najniższym szczeblu hierarchii. W jedności z biskupem i jego prezbiterium wypełniają oni swoją posługę w liturgii, głoszeniu słowa Bożego i dziełach miłości. Diakoni odczytują Ewangelię podczas mszy św. i usługują przy ołtarzu. Mają prawo rozdzielać wiernym komunię św. Mogą głosić kazania, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć modlitwom i prowadzić pogrzeby. Diakoni, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, zobowiązani są do zachowywania celibatu.

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content