Boże Narodzenie 2023

W polskiej tradycji obchody Bożego Narodzenia rozpoczynają się domowym obrzędem wieczerzy wigilijnej. Następnie wierni uczestniczą w tzw. pasterkach, czyli mszach św. odprawianych w nocy, podczas których czyta się Ewangelię o narodzeniu Chrystusa i o ogłoszeniu tego wydarzenia pasterzom pilnującym swoich trzód na polach w okolicy Betlejem. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej już od wielu lat ofiary składane przez wiernych na tacę w czasie pasterek zasilają Diecezjalny Fundusz Ochrony Matki i Dziecka im. bp. Wilhelma Pluty. Fundusz ten wspiera matki samotnie wychowujące dzieci oraz różne dzieła służące obronie życia, dobru małżeństw i rodzin.

Tegoroczne pasterki pod przewodnictwem biskupów:

  • bp Tadeusz Lityński – zielonogórska konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej – godz. 22.00;
  • bp Adrian Put – gorzowska katedra pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, godz. 22.00;
  • bp Paweł Socha – kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Trzcielu, godz. 24.00.
W całym okresie Bożego Narodzenia, który potrwa aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, Kościół świętuje tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wyznaje prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem, aby ukazać swoją miłość do ludzi, uwolnić ich od zła, uczynić „uczestnikami boskiej natury” (por. 2 P 1, 4) oraz dać ludziom przykład do naśladowania.
Na zakończenie Oktawy Narodzenia Pańskiego, czyli 1 stycznia, obchodzony jest w całym Kościele Światowy Dzień Pokoju. Wydane z tej okazji specjalne papieskie orędzie nosi w tym roku tytuł „Sztuczna inteligencja i pokój”. W dokumencie tym Ojciec Święty Franciszek stawia pytania o konsekwencje nowych technologii cyfrowych oraz o ich wpływ na życie jednostek i społeczeństwa, na międzynarodową stabilność i pokój. Papież zauważa, że nie można z góry zakładać, iż  rozwój sztucznej inteligencji „wniesie dobroczynny wkład dla przyszłości ludzkości i dla pokoju między narodami. Taki pozytywny skutek będzie możliwy tylko wtedy, gdy okażemy się zdolni do odpowiedzialnego działania i poszanowania podstawowych wartości ludzkich. […] Nie wystarczy również zakładać, że osoby projektujące algorytmy i technologie cyfrowe będą działać w sposób etyczny i odpowiedzialny. Konieczne jest wzmocnienie lub, w razie potrzeby, utworzenie organów, powołanych do badania pojawiających się kwestii etycznych i ochrony praw osób korzystających z form sztucznej inteligencji lub znajdujących się pod ich wpływem. Ogromnej ekspansji technologii musi zatem towarzyszyć stosowna formacja w zakresie odpowiedzialności za jej rozwój”. W swoim orędziu papież Franciszek podejmuje również ważne kwestie etyczne związane z przemysłem zbrojeniowym. Pisze między innymi: „Możliwość prowadzenia operacji wojskowych za pomocą systemów zdalnie sterowanych doprowadziła do zmniejszenia percepcji zniszczeń, jakie one powodują i odpowiedzialności za ich użycie, przyczyniając się do jeszcze zimniejszego i bardziej oderwanego podejścia do ogromnej tragedii wojny. […] Autonomiczne systemy uzbrojenia nigdy nie mogą być podmiotami odpowiedzialnymi moralnie: unikalna ludzka zdolność do moralnej oceny i etycznego podejmowania decyzji jest czymś więcej niż złożonym zestawem algorytmów, a zdolności tej nie można sprowadzać do programowania maszyny, która, choć 'inteligentna’, nadal jest maszyną. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego, znaczącego i spójnego ludzkiego nadzoru nad systemami uzbrojenia. Nie możemy również lekceważyć potencjalnego ryzyka, że wyrafinowana broń wpadnie w niepowołane ręce, ułatwiając na przykład ataki terrorystyczne lub ingerencje mające na celu destabilizację prawowitych instytucji rządowych”.
Pełny tekst papieskiego orędzia dostępny jest na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej: Orędzie papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2024 | eKAI.

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content