Zmarł ks. kan. Józef Drozd

W niedzielę 17 grudnia 2023 r. w Słońsku, w 76. roku życia i 45. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Józef Drozd, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, długoletni proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się według następującego porządku:

Środa 20 grudnia 2023 r.

  • godz. 19.30 – msza św. żałobna dla Dekanatu Kostrzyn nad Odrą w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku;

Czwartek, 21 grudnia 2023 r.

  • godz. 10.30 – czuwanie modlitewne w kościele parafialnym  pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku;
  • godz. 11.00 – msza św. pogrzebowa;
  • po zakończeniu mszy św. przejście na cmentarz komunalny w Słońsku, gdzie nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe.

Śp. ks. Józef Drozd urodził się 21 lutego 1948 r. w Pogorzeliskach niedaleko Lubinia w rodzinie Władysława i Zofii z domu Maciąg. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w rodzinnej miejscowości, jednak w 1960 r. rodzina przeprowadziła się do Wrocławia. Tam ukończył szkołę podstawową i zaczął uczęszczać do zasadniczej szkoły zawodowej przy Wrocławskich Zakładach Elektroniki „ELWRO”. W 1965 r. podjął pracę w „ELWRO”. Od listopada 1967 r. do lutego 1969 r. przerwał pracę zawodową i pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1969 r. podjął ponownie pracę zawodową na Politechnice Wrocławskiej. Kontynuował również edukację w Technikum Elektrycznym dla pracujących we Wrocławiu. Od stycznia 1972 r. powrócił do zakładów „ELWRO”. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1973 r. Po maturze wstąpił do wyższego seminarium duchownego diecezji gorzowskiej. 29 kwietnia 1979 r. w kościele katedralnym w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.

Jako neoprezbiter został skierowany najpierw na zastępstwa wakacyjne do parafii w Pszczewie, Bobrówku i Zielonej Górze (pw. Podw. Krzyża Świętego), a po wakacjach objął funkcję wikariusza w Torzymiu. Później jako wikariusz pracował jeszcze w Lubsku (par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1981-83), Sulechowie (par. pw. św. Stanisława Kostki, 1983-85) i Głogowie (par. pw. św. Wawrzyńca, 1985-87 i par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1987-89). Jako wikariusz parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Głogowie faktycznie kierował tą wspólnotą ze względu na bardzo zły stan zdrowia ówczesnego jej rządcy, ks. Mariana Cieślika, a 28 lutego 1989 r. został formalnie mianowany jej proboszczem. Później kierował jeszcze parafiami w Jakubowie (1991-92) i Krzeszycach (1992-2005). W latach 2003 -2005 pełnił urząd wicedziekana Dekanatu Sulęcin. 1 sierpnia 2005 r. został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku. Przez wiele lat był także kapelanem Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim – Oddziału Zewnętrznego w Słońsku. 5 kwietnia 2012 r. otrzymał tytuł kanonika R.M. Po ukończeniu 75 roku życia, 1 sierpnia 2023 r. przeszedł na emeryturę. Nadal mieszkał na plebanii w Słońsku i pomagał swojemu następcy w pracy duszpasterskiej.

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content