Czas Bożego Narodzenia

Tradycyjne msze św. w noc Bożego Narodzenia (tzw. pasterki) zostaną odprawione we wszystkich parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ofiary złożone przez wiernych na tacę w czasie pasterek – podobnie jak w latach poprzednich – zasilą Diecezjalny Fundusz Ochrony Matki i Dziecka im. bp. Wilhelma Pluty. Fundusz wspiera matki samotnie wychowujące dzieci oraz dzieła służące obronie życia, dobru małżeństw i rodzin.

Pasterki pod przewodnictwem księży biskupów:
bp Tadeusz Lityński – konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, godz. 22.00.
bp Paweł Socha – parafia katedralna w Gorzowie Wlkp. (kaplica tymczasowa), godz. 22.00.

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu (w tym roku przypadającą 30 grudnia) Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny, natomiast w zakończenie Oktawy Narodzenia Pańskiego, czyli 1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju. Wydane z okazji tego Dnia tradycyjne papieskie orędzie nosi tytuł Dobra polityka służy pokojowi. W dokumencie tym Ojciec Święty pisze między innymi: „Zadanie i odpowiedzialność polityczna stanowią stałe wyzwanie dla wszystkich, którzy otrzymują mandat, by służyć swojej ojczyźnie, aby chronić jej mieszkańców i działać na rzecz stworzenia warunków dla godnej i sprawiedliwej przyszłości. Polityka, jeśli jest realizowana z podstawowym poszanowaniem dla życia, wolności i godności ludzi, może naprawdę stać się wzniosłą formą miłości”.

W całym okresie Bożego Narodzenia Kościół świętuje tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wyznaje prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem, aby pokazać swoją miłość do ludzi, uwolnić ich od zła, uczynić „uczestnikami boskiej natury” (por. 2 P 1, 4) oraz dać ludziom przykład do naśladowania.

ks. Andrzej Sapieha
Notariusz Kurii

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content