Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpuście za nawiedzenie kościoła św. Józefa we Wschowie

Prot. N. 1061/21/I

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, przychylając się do próśb wniesionych przez Czcigodnego O. Bernarda J. Marciniaka OFM, Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu wraz z Przewielebnym Biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeuszem Lityńskim, z okazji uroczystości Koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny Wschowskiej, która odbędzie się dnia 4 września 2021, łaskawie udziela – dla umocnienia pobożności wiernych i zbawienia dusz – z niebiańskiego skarbca Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Mogą go uzyskać wierni szczerze pokutujący i kierujący się miłością od dnia 4 września 2021 aż do dnia 4 września 2022 – mogą go także ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych pokutujących w czyśćcu – jeśli pielgrzymując nawiedzą kościół franciszkański pw. św. Józefa i będą tam uczestniczyć w nabożeństwach, albo przynajmniej jakiś czas poświęcą na pobożne rozważanie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Wschowskiej zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuszczać domu, mogą również uzyskać odpust zupełny, jeśli – wyrzekając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i pragnąc wypełnić, gdy tylko to będzie możliwe, trzy zwykłe warunki – będą łączyć się duchowo z celebracjami ku czci Najświętszej Maryi Panny i z ufnością ofiarują miłosiernemu Bogu modlitwy, cierpienia i uciążliwości swojego życia.

Aby za sprawą miłości pasterskiej łatwiejszy był dostęp do łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby Proboszcz i kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wielkodusznym nastawieniem podejmowali posługę w sprawowaniu sakramentu pokuty.

Powyższe obowiązuje przez cały wskazany czas. Żadne inne postanowienia nie mogą stać tu na przeszkodzie.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 20 sierpnia, roku Pańskiego 2021.

Maurus Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

ks. Krzysztof Nykiel, Sekretarz

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content