Kampania „zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu”

Bp Tadeusz Lityński objął swoim honorowym patronatem kampanię społeczną, którą w dniach od 1 do 30 września 2021 r. prowadzi Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”. Celem kampanii jest zwiększenie społecznej świadomości w zakresie szkodliwego wpływu spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży na stan zdrowia ich dzieci. Każdy rodzaj alkoholu i każda jego ilość może być groźna dla nienarodzonego dziecka. Zespołowi FAS oraz innym uszkodzeniom związanym z oddziaływaniem alkoholu na dziecko w łonie matki na alkohol można zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję podczas trwania całej ciąży.

Sprawdź także

Komunikat o nominacji biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Drodzy Diecezjanie, w jubileuszowym roku 50-lecia naszej diecezji z radością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka …

Skip to content