Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma pięciu nowych kandydatów do diakonatu stałego

W Zielonej Górze od ubiegłego roku działa Diecezjalny Ośrodek Formacji Diakonów Stałych. 10 kwietnia w parafii pw. św. Stanisława Kostki odbył się obrzęd przyjęcia pięciu kandydatów do diakonatu stałego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Adrian Put.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Uroczystość odbyła się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, skąd pochodzi jeden z kandydatów. Mszy św. przewodniczył bp pomocniczy Adrian Put, który na początku homilii wyjaśnił na czym polega i czym jest obrzęd kandydatury w Kościele. – Dzisiaj tak naprawdę wszystko się zaczyna. Dopiero później będzie posługa lektoratu i akolitatu, będą ważne rekolekcje przed święceniami i dopiero później odbędą się święcenia. A zatem dzisiaj tak naprawdę jest tylko początek, jest tylko wyrażenie przez nich swojej woli, że chcą służyć Bogu i Kościołowi w Jego świętym Kościele zielonogórsko-gorzowskim – mówił bp Put.

Odwołując się do słowa Bożego biskup wskazał kandydatom konkretne zadania. – Mając swoje żony, będąc ojcami, macie także dzisiaj głosić bardzo mocno prawdę o ludzkim życiu. O tym jaki jest człowiek, jakie jest jego powołanie i jaki jest jego sens istnienia na tym świecie – mówił kaznodzieja.

– A zatem miłość Boga do całego stworzonego świata – materialnego i niematerialnego, tego wyrażanego w człowieku, a także w otaczającej nas przyrodzie, a także prymat życia w każdym momencie naszego ludzkiego postępowania. To są te zadania, które daje nam dzisiaj Kościół i proszę, abyście zabrali to ze sobą dalej na tą drogę przygotowania do sakramentu święceń w stopniu diakonatu – dodał.

Kandydatami do święceń diakonatu zostali:: Andrzej Szablewski z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, Grzegorz Junke z parafii pw. św. Urbana I w Zielonej Górze, Przemysław Glazer z parafii pw. św. Józefa w Zielonej Górze, Michał Kaczyński z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie oraz Michał Baran z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białkowie. – Moja decyzja to na pewno odpowiedź, która ma pokazać odpowiedzialność za wspólnotę w której jestem oraz chęć działania w niej wraz z łaską Bożą płynącą z sakramentu święceń – podkreśla Michał Kaczyński.

We wrześniu ubiegłego roku bp Tadeusz Lityński powołał dekret tworzący Diecezjalny Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w Zielonej Górze. Jego dyrektorem został ks. Wojciech Oleśków, który pełni także funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp. – Diakonem stałym może być celibatariusz lub mężczyzna żonaty – wyjaśnia ks. Oleśków. – Kandydaci związani węzłem małżeńskim mogą być dopuszczeni do święceń nie wcześniej jak po ukończeniu trzydziestego piątego roku życia i po pięciu latach małżeństwa. Kandydat winien mieć ukończone studia magisterskie z teologii – dodaje.

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch diakonów stałych. To Adam Runiewicz ze Słubic i Mariusz Grondys z Zielonej Góry.

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content