Zielonogórska Kapituła Kolegiacka ma dwóch nowych kanoników gremialnych

Sesja Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi Śląskiej odbyła się 11 kwietnia w Zielonej Górze. Podczas uroczystej Mszy św. odbył się obrzęd instalacji nowych kanoników gremialnych.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

W trakcie sesji opracowany program duszpasterski Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej. M.in. Ustalono, że każdą drugą niedzielę miesiąca, kapituła będzie spotykać się na wspólnej Mszy św. i Nieszporach, a także włączy się w uroczystości związane z patronem miasta – św. Urbanem I.  – Dzisiaj powołaliśmy również sekretarza i ekonoma, bo będziemy również zbierać składki, by móc m.in. świadczyć dzieła miłosierdzia i pochylać się nad drugim człowiekiem duchowo, a gdy zajdzie taka potrzeba, również materialnie  – wyjaśnia ks. Mirosław Donabidowicz, prepozyt Kapituły.

Sesję zakończyła koncelebrowana Msza św. połączona z Nieszporami. – Dzisiejsze spotkanie to nie tylko kolejna uroczysta chwila naszej konkatedralnej świątyni. Ale także oby kolejny początek dobrego zwyczaju, a kiedyś tradycji wspólnej modlitwy i odpowiedzialności za lokalną wspólnotę Kościoła – mówił w kazaniu ks. Piotr Bortnik, proboszcz konkatedry i penitencjarz kapituły.

– Ta odpowiedzialność zawsze powinna zaczynać się od modlitwy. I dlatego tą obecnością chcemy dziś potwierdzić, że Biskup Diecezjalny wyróżnia niektórych kapłanów godnością nie po to by ładnie wyglądali, ale przede wszystkim po to by wzięli odpowiedzialność za modlitwę tu w tym konkretnym miejscu: Konkatedrze Zielonogórskiej tak jak biorą ją w codziennej modlitwie brewiarzowej – dodał.

Podczas której miał miejsce obrzęd instalacji nowych kanoników gremialnych: ks. Tadeusza Masłowskiego, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach i ks. Roberta Patro, proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. – Kapłani włączeni do Kapituły zostali dziś wprowadzeni na swoje miejsca w stallach, które przysługują im z racji tego, że są kanonikami gremialnymi – tłumaczy ks. Mirosław Donabidowicz.

Zielonogórska Kapituła Kolegiacka pw. św. Jadwigi powstała przy konkatedrze w 1993 r.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jeszcze dwie kapituły: katedralna w Gorzowie Wielkopolskim oraz kolegiacka w Głogowie.

Dawniej kapituły kanoników, zwłaszcza katedralne stanowiły grono kapłanów, będących najbliższymi współpracownikami biskupów. – Na skutek reformy prawa kanonicznego, szczególne prerogatywy kapituły przejęły obecnie kolegia konsultorów. Kapituły są jednak wspólnotami kapłanów, którzy mają wspólnie modlić się za Kościół zwłaszcza Liturgią Godzin oraz troszczyć się o życie liturgiczne w kapitulnej świątyni, którymi są katedry lub kolegiaty – wyjaśnia ks. Bartosz Warwarko, diecezjalny ceremoniarz.

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content