poniedziałek , 20 maja 2024

Gorzowska Kapituła Katedralna ma nowy statut i nowego prezpozyta

11 marca spotkała się na sesji zwyczajnej Gorzowska Kapituła Katedralnej. Tego dnia bp Tadeusz Lityński powołał prepozyta oraz podpisał jej nowy statut, który wyznacza konkretne zadania.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Spotkanie rozpoczęło się o wspólnej modlitwy liturgią godzin. Nieszporom przewodniczył bp pomocniczy Adrian Put, a kazanie wygłosił wikariusz katedry – ks. Paweł Terzyk.

Później odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. – Poprzez to wspomnienie powołania Gorzowskiej Kapituły Katedralnej chcemy zakorzeniać się w tej bogatej i pięknej historii modlitwy zanoszonej w katedrze. A także przywołać osobę sługi Bożego bp Wilhelma Pluty, który starał się, aby to grono kapłanów swoją modlitwą, ale także swoim doświadczeniem wspierało go w posłudze biskupiej – mówił na wstępie Mszy.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił bp pomocniczy Adrian Put, który podkreślił, że słowo Boże ukierunkowuje nas ku przyszłości. – W tym okresie Wielkiego Postu, w tym czasie oczekiwania na święta wielkanocne, ciągle musimy sobie przypominać to, co jest treścią tego czasu. My przygotowujemy się nie tylko do przeżycia Świąt Wielkiej Nocy, ale przygotowujemy się do tego, co przed nami. Do tego, co kryje się w tajemnicy zmartwychwstania i życia wiecznego – przypomniał biskup.

– My ciągle w naszej wierze możemy żyć wspomnieniami tego jak było. My ciągle możemy żyć mówiąc: „Kiedyś było inaczej…”, „Kiedyś było lepiej…”. Do niczego nie dojdziemy w ten sposób. Bóg mówi nam: nowa ziemia, nowe niebo – dodał.

Biskup pomocniczy podkreślił, że to słowo jest tego dnia skierowane bardzo szczególnie skierowane do kanoników katedralnych. – Ciągle na nowo stawiamy sobie pytanie o obecność tego kapłańskiego grona w strukturze współczesnego Kościoła. Ale jeśli Sobór Watykański II i ostatni Kodeks Prawa Kanonicznego powiedział, że jednak są potrzebni i dał konkretne zadanie do wykonanie, to gromadzimy się w tej katedrze pytając się, jak podjąć to papieskie i kościelne zobowiązanie? – mówił bp Put.

– Kiedyś kanonicy mieli wiele różnych zadań. Dzisiaj Kościół dla wszystkich kapituł zostawił to jedno, ale jakże niesamowite: troszczyć się o piękno służby Bożej. Kościół w ten sposób chce nam przypomnieć, że wiele rzeczy administracyjnych, gospodarczych, kulturalnych było ważnych, ale to już minęło. I dzisiaj potrzebne są wszystkie ręce, aby te świątynie naznaczone papieskimi przywilejami rzeczywiście tętniły piękną liturgią – dodał.

Ostatnim punktem spotkania była sesja na kapituły na plebanii katedralnej. Tam bp Tadeusz Lityński wręczył dekret Nowemu prepozytowi kapituły. Został nim ks. Zbigniew Samociak, który jest proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp.

W trakcie sesji omówiono także nowy statut, który biskup podpisał tego dnia. Jest w nim mowa m.in. o tym, że każdy kanonik gremialny z ukończeniem 75 roku życia przestaje pełnić swoje urzędy i przechodzi na emeryturę.

Statut wyznacza też nowe zadania kapitule. Będzie to jak dotąd przede wszystkim troską o liturgię i pomoc biskupowi w jego posłudze, ale także kapituła będzie kustoszem grobu bp. Wilhelma Pluty i będzie wspierać Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. Wkrótce w katedrze ma być także systematycznie głoszona nauka Boża związana z urzędem kanonika teologa.

Gorzowska Kapituła Katedralna powstała dzięki staraniom bp. Wilhelma Pluty krótko po podniesieniu tymczasowej struktury kościelnej w Gorzowie Wlkp. do rangi diecezji. 28 listopada 1972 r. papież Paweł VI bullą „Cathedralia Collegia” ustanowił przy gorzowskim kościele katedralnym kapitułę kanoników. Uroczysta instalacja kapituły miały miejsce 6 marca 1973 r. w Gorzowie Wlkp.

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content