poniedziałek , 10 czerwca 2024

Historyczna instalacja Głogowskiej Kapituły Kolegiackiej

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego w głogowskiej kolegiacie odbyła się instalacja Głogowskiej Kapituły Kanoników, która ma ponad 900-letnie korzenie. Uroczystości przewodniczył bp Tadeusz Lityński.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Bp Tadeusz Lityński przywrócił to historyczne gremium – zsekularyzowane w 1810 roku –  trzy lata temu. Pierwsza kapituła została powołana w Głogowie w roku 1120 przez księcia śląskiego Wojsława. Równocześnie podniesiono ówczesny kościół parafialny Wniebowzięcia NMP do rangi kolegiaty.

Instalacja rozpoczęła się uroczystym wejściem kanoników do kolegiaty. Później wprowadzenia miał tutejszy proboszcz – ks. kan. Rafał Zendran, a po nim o historycznym znaczeniu kapituły głogowskiej opowiedział ks. dr Henryk Gerlic z diecezji gliwickiej autor książki pt. „Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej 1120-1526”. Kapłan tego dnia został wyróżniony tytułem kanonika honorowego.

Zanim głogowscy kanonicy otrzymali z odmówili modlitwę liturgię godzin otrzymali z rąk biskupa diecezjalnego pierścienie, które świadczą o ich zaślubinach z Chrystusem i Kościołem. Uroczystość zakończyła się Mszą konwentualną pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego, którą koncelebrował bp pomocniczy Adrian Put.

Homilię tego dnia wygłosił bp Tadeusz Lityński. – Z udziałem głogowskiej kapituły pragniemy iść w przyszłość, pielgrzymować na drodze wiary. Nie bez znaczenia jest dla nas dzisiejsze historyczne wydarzenie wpisane w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – mówił na wstępie homilii pasterz diecezji.

Nowe dystynktoria głogowskich kanoników nawiązują do tych, które kapitule głogowskiej nadał król pruski Ferdynand Wilhelm II w 1788 roku. Na rewersie krzyża widniały wtedy litery: C.M.G.F. A W.S. A MCXX, co znaczyło: „Kapituła Wielkiego Głogowa fundowana przez Wojsława, księcia śląskiego w 1120 roku”. Na współczesnym odznaczeniu dodano jeszcze litery: R.a.E.T.L.A MMXX, co znaczy, że renowacji kapituły dokonał bp Tadeusz Lityński w roku 2020.

W homilii bp Tadeusz Lityński odniósł się do niedawnego Synodu Młodych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. – Młodzi mówili, jak ważne jest dla nich świadectwo modlącego się księdza, jago obecność przed Najświętszym Sakramentem, z brewiarzem. Wasza godność kanoników Głogowskiej Kapituły Kolegiackiej to najpierw przypomnienie, że „komu więcej dano, od tego wiele wymagać się będzie”. Kiedy dokonuje się kreacji kardynalskiej, to strój, a szczególnie kolor purpury ma być zewnętrznym znakiem, że kapłan jest gotowy przelać krew z miłości do Chrystusa. Postawcie więc sobie sami pytanie, czego znakiem mają być wasze kanonickie szaty – mówił hierarcha.

Kaznodzieja przypomniał również, że otrzymane przed Mszą pierścienie mają przypominać o zaślubinach z Chrystusem, z Kościołem. – Jak dla męża obrączka jest znakiem wierności, tak te pierścienie i Waszych działaniach duszpasterskich niech będą wezwaniem do wierności, w tych najprostszych zadaniach wynikających z łaski święceń. Wreszcie dystynktorium w formie krzyża niech przypomina, że każdy Wasz krzyż może być miejscem doświadczenia pełni miłości Boga! Niech przypomina, że nie ma kapłaństwa bez krzyża! – podkreślił biskup.

W skład kapituły wchodzą – kanonicy gremialni: ks. Stanisław Brasse, ks. prałat Ryszard Grabarski, ks. Dariusz Ludwikowski, ks. Witold Pietsch, ks. Rafał Zendran; a także kanonicy honorowi: ks. Stanisław Czerwiński, ks. Marcin Kliszcz, ks. Grzegorz Sypniewski, ks. Jerzy Ślusarczyk.

Więcej o Głogowskiej Kapitule Kolegiackiej – TUTAJ

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content