niedziela , 16 czerwca 2024

Jubileusz Gorzowskiej Kapituły Katedralnej

W poniedziałek 6 marca odbędą się obchody 50-lecia Gorzowskiej Kapituły Katedralnej. Z tej okazji o godz. 17.00 kanonicy odprawią w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. uroczyste nieszpory. O godzinie 18.00 wezmą udział we mszy św., a po jej zakończeniu – w jubileuszowej sesji kapitulnej na plebanii katedralnej.
Gorzowska Kapituła Katedralna powstała – dzięki staraniom bp. Wilhelma Pluty – krótko po podniesieniu tymczasowej struktury kościelnej w GorzowieWlkp. do rangi diecezji. 28 listopada 1972 r. papież Paweł VI bullą „Cathedralia collegia” ustanowił przy gorzowskim kościele katedralnym kapitułę kanoników. Zwołanie pierwszego spotkania kapituły i jej uroczysta instalacja miały miejsce 6 marca 1973 r. w Gorzowie Wlkp. W skład kapituły weszli następujący księża: ks. prał. Józef Michalski, oficjał Sądu Biskupiego w Gorzowie – ustanowiony dziekanem kapituły; ks. inf. Władysław Sygnatowicz, wikariusz generalny – ustanowiony proboszczem kapituły; ks. prał. Edward Jagodziński, ks. prał. Mieczysław Marszalik, ks. Stanisław Kusiak, ks. Henryk Guzowski, ks. Piotr Janik, ks. prał. Tadeusz Demel, ks. Konrad Herrmann, ks. Franciszek Hornik, ks. Tadeusz Szewczyk. Tego samego dnia w katedrze odbyła się uroczysta msza św., podczas której kapituła po raz pierwszy wystąpiła w strojach chórowych, uświetniając w ten sposób liturgię sprawowaną przez biskupa.
Kapituła to grono kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub w innej znaczniejszej świątyni, przy jakiej się ją ustanawia. Zazwyczaj w skład kapituły wchodzi 12 duchownych, zwanych kanonikami gremialnymi. Ponadto biskup może jeszcze nadać innym księżom godność kanonika honorowego. Obecnie oprócz kapituły katedralnej w Gorzowie Wlkp. w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej funkcjonuje jeszcze kapituła kolegiacka przy zielonogórskiej konkatedrze oraz – niedawno reaktywowana – kapituła głogowska przy tamtejszej kolegiacie. Gorzowska Kapituła Katedralna liczy aktualnie 11 kapłanów (po śmierci ks. inf. Romana Harmacińskiego wakuje urząd prepozyta), zaś tytułem jej kanonika honorowego obdarzono 31 osób.

Sprawdź także

Diecezjalny odpust w Rokitnie

– Trzeba nam dziś uczyć się od Maryi słuchania i wysłuchiwania drugiego człowieka. To także …

Skip to content