niedziela , 23 czerwca 2024

Komunikat w związku z 25. rocznicą święceń biskupich bpa Stefana Regmunta

KOMUNIKAT DO KAPŁANÓW I WIERNYCH W ZWIĄZKU Z 25. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ BISKUPICH BISKUPA SENIORA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ DR. STEFANA REGMUNTA

Umiłowani Diecezjanie!

Pragnę Was poinformować, iż Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Regmunt będzie wkrótce obchodził dwudziestą piątą rocznicę święceń biskupich.

Czcigodny Jubilat urodził się 20 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. W 1976 r. ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu i otrzymał święcenia kapłańskie. Specjalistyczne studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczył obroną pracy doktorskiej. 3 grudnia 1994 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk św. Jana Pawła II w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1995 r. Jako zawołanie swej posługi biskupiej obrał słowa „Servire in caritate” (Służyć w miłości). 29 grudnia 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem zielonogórsko-gorzowskim. W naszym Kościele lokalnym dał się poznać jako gorliwy pasterz. Spośród licznych podejmowanych przez niego działań o charakterze duszpasterskim, czy związanych z troską o sprawy materialne diecezji, należy wspomnieć między innymi: doprowadzenie do zakończenia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty na etapie diecezjalnym, zwołanie I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, gruntowny remont domu biskupiego w Zielonej Górze oraz kompleksową rewitalizację dawnego domu biskupiego w Gorzowie Wlkp. i utworzenie tam Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty. Dostrzec trzeba także aktywność bp. Stefana Regmunta na forum krajowym, a w szczególności duszpasterską troskę o chorych i pracowników służby zdrowia podejmowaną z racji przewodniczenia Zespołowi ds. Służby Zdrowia w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

W pamięci wielu z nas wyryły się te dramatyczne chwile, gdy 28 kwietnia 2015 r. Czcigodny Jubilat, zmagając się z ciężką chorobą, w duchu odpowiedzialności za Kościół złożył na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego, która została przyjęta. Boża Opatrzność pozwoliła mu powrócić do zdrowia, dzięki czemu – teraz już jako biskup-senior – nadal owocnie służy naszej diecezji.

Wielu z nas korzystało i wciąż korzysta z pasterskiej posługi bp. Stefana Regmunta. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich Diecezjan do jubileuszowego świętowania. Czcigodny Jubilat będzie przewodniczył Mszy świętej dziękczynno-błagalnej w niedzielę 5 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w zielonogórskim kościele pw. Ducha Świętego. Polecając Dostojnego Jubilata Waszym gorącym modlitwom, zapraszam całe duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich do wspólnego dziękczynienia. Nasza obecność i modlitwa będą wyrazem podziękowania za dar posługi biskupiej bp. Stefana Regmunta oraz za wszelkie łaski, jakie przez tę posługę stały się udziałem ludu Bożego. Niech Matka Boża Cierpliwie Słuchająca, Patronka naszej diecezji, wyprasza Czcigodnemu Jubilatowi obfite Boże Błogosławieństwo na dalszej drodze pasterskiego posługiwania.

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Sprawdź także

List bp. Tadeusza Lityńskiego na Światowy Dzień Chorego 2024

Drodzy Diecezjanie, w przyszłą niedzielę, 11 lutego, będziemy po raz trzydziesty drugi obchodzić ustanowiony przez …

Skip to content