Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Paradyżu

W Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 17 grudnia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W jego trakcie harcerze otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju, które zaniosą mieszkańcom Ziemi Lubuskiej.

Betlejemskie Światło Pokoju jest roznoszone w całej Europie. – Harcerze biorą je z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia – wyjaśnia podharcmistrz ks. Michał Gławdel.

– Roznosimy je, aby przypomnieć, że Chrystus przyszedł na ziemię przynieść ludziom pokój. W tym roku towarzyszy nam hasło „Światło, które daje moc” – dodaje.

Harcerze zaniosą Betlejemskie Światło Pokoju do szkół, parafii, instytucji i we wszystkie miejsce w które zostaną zaproszeni. – Sam osobiście idę z harcerzami do hospicjum, a także do szpitala na oddział dziecięcy i neurologiczny. Będziemy także w Domu Pomocy Społecznej. Każda drużyna sobie miejsce służby – wyjaśnia ks. Gławdel.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Stypendyści FDNT z całej Polski przyjadą na wakacje do Zielonej Góry

Na wakacje do Zielonej Góry przyjadą stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z całej Polski. 29 …

Skip to content