Lektorat i obłóczyny w Paradyżu

Dziewięciu kleryków III roku Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło 26 lutego w paradyskim kościele posługę lektoratu i po raz pierwszy ubrało sutannę.

Liturgii obłóczyn przewodniczył bp Adam Dyczkowski, który bardzo mocno podkreślił wyjątkowość kapłańskiej posługi. – Wykorzystajcie pozostałe lata seminarium dla zdobycia odpowiedniej wiedzy, dla urobienia swojego charakteru, postawy i kultury osobistej, żeby naukę o miłości Boga i bliźniego przekazywać z miłością, inaczej się tego nie da zrobić w sposób autentyczny – powiedział w homilii bp Adam Dyczkowski.

Dla alumnów obłóczyny były znakiem ogromnego zaufania Kościoła. Klerycy III roku, w trakcie formacji seminaryjnej każdego dnia rozeznają powołanie do kapłaństwa.

– Przyjęcie posługi lektoratu było wezwaniem do jeszcze głębszego zjednoczenia ze Słowem Bożym. Sutanna będzie mnie mobilizować do lepszego życia, a jednocześnie przez strój będę świadczył o Jezusie Chrystusie w świecie – powiedział Dawid Niewiadomski z Lubska.

Uroczyste przyjęcie stroju duchownego i posługi lektoratu było nie tylko ogromnym przeżyciem dla kleryków i wspólnoty seminaryjnej, ale również dla rodziców i najbliższych, którzy po raz pierwszy zobaczyli swoich synów w sutannie, zobowiązujących się do wierności Chrystusowi i nauce Kościoła.

– Podczas liturgii dziewięciu naszych braci dotykając księgo Pisma Świętego obiecało, że będą wiernie przekazywali Słowo Boże, aby coraz mocnej działało w ludzkich sercach. Kościół okazując im zaufanie ma głęboką nadzieję, że to Słowo będzie przede wszystkim przemieniało ich serca, upodabniając ich coraz bardziej do Chrystusa, który sam jest Słowem mającym moc zbawić człowieka – mówił ks. Dariusz Mazurkiewicz, rektor paradyskiego seminarium.

 Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content