Paradyskie Dni Duszpasterskie

Głównym tematem Paradyskich Dniu Duszpasterskich, które odbyły się 24 i 25 lutego w seminarium duchownym, było omówienie diecezjalnego programu formacji do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Konwentowi, który był okazją dla kapłanów pracujących w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do wspólnej modlitwy i spotkania formacyjnego przewodniczył bp Tadeusz Lityński. W ramach konferencji ascetycznej, podejmującej tematykę „Współczesnych zagrożeń duchowych” zostały sprecyzowane główne niebezpieczeństwa i sposoby ich przezwyciężenia. – Odkryjmy siłę naszego kapłaństwa! Bracia możemy zmienić nasz kraj, możesz zmienić oblicze swojej parafii, miasta, czy wioski, bo jest z nami Chrystus! Potwierdź moc, tego co Bóg nam dał przez święcenia, co jest w Kościele, co jest piękne w Ewangelii. Musimy na co dzień konfrontować się  ze złem i ogłosić zwycięstwo Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, abyśmy odkryli wspólnotę z Jezusem – powiedział ks. Przemysław Sawa, egzorcysta i dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Bielsku-Białej.

W panelu dyskusyjnym poświęconym programowi formacji do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, podkreślono, że głównym przesłaniem wydania diecezjalnych instrukcji było ujednolicenie formy katechezy przedchrzcielnej, realizowanej dotychczas w każdej parafii,  w zróżnicowany sposób. Kolejnym czynnikiem było dostosowanie katechezy współczesności. Ostatnia instrukcja bp. Wilhelma Pluty została wydana przed 38 laty, a sytuacja wiernych zmieniła się zasadniczo.

– Głównym miejscem katechezy jest parafia, wspólnota. Warto podkreślić, że zasadniczym odbiorcą katechezy powinien być człowiek dorosły. Poświęcamy bardzo dużo wysiłku katechezie szkolnej, ale bez wkomponowania w proces katechetyczny rodziców, nie osiągniemy zadawalających efektów – mówił ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

 Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Bp Lityński do KSM: Istotą apostolstwa świeckich jest odważne dawanie świadectwa

– Istotą apostolstwa świeckich jest również odważne dawanie świadectwa swojej wiary przez publiczny kult, modlitwę, …

Skip to content