Litania do Matki Bożej Rokitniańskiej

Kyrie elejson.
Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko Matko Chrystusowa
Matko Cierpliwie Słuchająca
Matko do Boga wiodąca
Matko do opamiętania wzywająca
Matko przed karą chroniąca
Matko nad dziećmi płacząca
Matko świętej wytrwałości
Matko pięknej miłości
Matko czuwająca
Matko ludzi ciężkiej pracy
Matko ludzkiej solidarności
Matko prześladowanych za wiarę
Matko poszukujących drogi życia
Matko sierot i rozbitych rodzin
Matko zagubionych
Matko o trzeźwość zatroskana
Nadziejo i umocnienie Matek
Patronko diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Chwało Wzgórza Rokitniańskiego
Ratunku dla biologicznie zagrożonej ziemi naszej
Ostojo wiary polskiego ludu
Wzorze poświęcenia dla rodziny
Wytrwanie sprawiedliwych i pragnących pokoju
Rozdawczyni darów niebieskich
Uśmiechu Boga samego
Wzorze świętości i pobożności
Pielgrzymie heroicznej wiary
Gwiazdo przewodnia do domu Ojca
Dziewico posłuszna Słowu Bożemu
Oblubienico Ducha Świętego
Mistrzyni życia duchowego
Wychowawczyni powołań kapłańskich
Natchniona przewodniczko młodych
Opiekunko samotnych
Pociecho płaczących
Nauczycielko mądrości i roztropności
Najczystszy obrazie Kościoła
Pani łaskawa
Pani nasza
Przewodniczko pielgrzymów
Pośredniczko łask wszelkich
Służebnico miłosierdzia Bożego
Królowo Orła Białego
Królowo pokoju
Królowo Aniołów
Królowo Wszystkich Świętych
Królowo Wniebowzięta
Królowo nieba i ziemi
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Niepokalana Dziewico, Maryjo, Pani Rokitniańska, która z całą otwartością serca przyjęłaś Słowo Odwieczne, przypominaj i nam Twoje wezwanie: „uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie”. Prowadź nas do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a z Nim do każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Sprawdź także

Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO BISKUPA WILHELMA PLUTY   Dzień 1 – Kapłaństwo Wzbudzenie intencji, …

Skip to content