Zbiórka na poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi we Włoszech

tadeuszherb

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZBIÓRKI NA RZECZ OFIAR
TRZĘSIENIA ZIEMI WE WŁOSZECH

Drodzy Diecezjanie,
niedawne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech przyniosło ze sobą śmierć wielu osób i poważne straty materialne. Mieszkańcy terenów dotkniętych kataklizmem stracili swoje domy i cały dobytek.
Niemal od razu do Włoch zaczęła napływać pomoc. Również Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska pragnie włączyć się w ten strumień ludzkiej solidarności i pośpieszyć z pomocą ofiarom tragedii.
W najbliższą niedzielę 18 września br. przed wszystkimi kościołami zbierać będziemy do puszek datki przeznaczone na ten cel.
Już dzisiaj dziękuję Wam, drodzy Diecezjanie, za ten znak jedności i miłości wobec cierpiących braci i sióstr, którzy znaleźli się w tak wielkiej potrzebie. Zachęcam Was także do modlitwy w intencji poszkodowanych mieszkańców Włoch. Dla żywych prośmy o siłę do przezwyciężenia skutków kataklizmu, a dla zmarłych o dar Bożego miłosierdzia.
Wdzięczny za wszystkie dowody Waszej wrażliwości na ludzką biedę, ogarniam Was pasterską miłością i z serca błogosławię.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko – Gorzowski

Sprawdź także

Dyspensa od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego

Na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także …

Skip to content